Your search results

Quines característiques ha de tenir una nau industrial frigorífica?

Una nau industrial amb càmera de refrigeració o magatzem frigorífic és essencial en alguns sectors com l’alimentari o el farmacèutic, on tant matèries primeres com productes processats són altament sensibles a la calor i s’han de conservar a determinades temperatures per evitar que es facin malbé.

De fet, podem afirmar que les naus industrials frigorífiques tenen un paper fonamental en la cadena de subministrament actual, ja que proporcionen un entorn controlat per preservar la frescor, la seguretat i la qualitat d’aliments i de productes peribles.

Característiques d’una nau industrial frigorífica

Sistema de control de la temperatura

El principal factor diferencial d’aquestes naus industrials és que compten amb un sistema per mantenir baixes temperatures de forma constant i controlada, en diferents rangs de temperatura segons el tipus d’aliment o producte. A més, és recomanable que comptin amb un grup electrogen que els garanteixi el subministrament d’energia elèctrica en cas de fallida de la xarxa, per evitar la pèrdua de fred i el consegüent malbaratament de les matèries emmagatzemades.

Sistemes de control de la humitat

A més de la temperatura, és important regular els nivells d’humitat, ja que la generació de fred pot provocar nivells d’humitat més elevats del que seria habitual. La condensació provocada per la humitat pot afectar la qualitat i la integritat dels productes o aliments, per exemple afavorint la propagació de fongs.

Sistemes de vigilància i alertes

Si comptem amb sistemes de control de la temperatura i de la humitat, necessitem també un sistema avançat de monitorització per registrar i controlar de forma contínua els nivells, i enviar una alerta en el cas que hi hagi qualsevol desviació dels paràmetres establerts. Així ens assegurem de poder prendre mesures ràpidament si hi ha alguna incidència, i minimitzar el risc de deteriorament de les matèries o productes.

Sistemes d’aïllament

Les naus industrials frigorífiques han d’estar degudament aïllades, per minimitzar les fluctuacions de temperatura i les influències externes, com els pics de temperatura a l’estiu. Per exemple, solen comptar amb materials aïllants com panels d’escuma, portes aïllants i cortines d’aire, que creen una barrera entre l’interior i l’exterior, redueixen la transferència de calor i mantenen una temperatura constant dins de les instal·lacions.

Sistemes de ventilació

En un entorn aïllat i de temperatura controlada és essencial comptar amb un sistema de ventilació per evitar l’acumulació d’aire viciat, les males olors i, en general, garantir una circulació d’aire adequada dins del magatzem. Els sistemes de ventilació ajuden a mantenir un ambient fresc i faciliten la uniformitat de la temperatura a tota la instal·lació.

Protocols d’higiene i neteja

Aquest tipus d’instal·lacions han de seguir uns estrictes protocols de neteja, desinfecció i sanejament per evitar la contaminació creuada. Els programes de neteja regulars, els procediments adequats d’eliminació de residus i el compliment de les normatives específiques de cada sector són crucials per garantir un entorn segur i higiènic.

Compliment de la normativa

Els magatzems frigorífics han de complir amb els reglaments i normatives específiques dels productes que emmagatzemen, la qual cosa pot afegir altres requeriments a més dels que hem comentat en els punts anteriors, com per exemple normes de seguretat alimentària o directrius farmacèutiques.

Quins beneficis tenen les naus industrials frigorífiques?

Les naus o magatzems frigorífics, com ja hem apuntat, proporcionen un entorn controlat de temperatura que conserva la qualitat, garanteix la seguretat i allarga la vida útil de productes sensibles a la temperatura. Això incrementa l’eficiència de la cadena de subministrament i, per tant, es trasllada a un millor servei al client final. Però els beneficis van fins i tot més enllà:

  1. Permeten augmentar la gamma de productes peribles que una empresa pot oferir, ja siguin fruites i verdures, productes lactis o carnis, productes farmacèutics, o molts d’altres. En mantenir els articles a una temperatura òptima, se’n redueix el deteriorament i se n’allarga la vida útil, per tant es poden comercialitzar productes més sensibles a la temperatura.
  2. També permeten superar les limitacions de la producció estacional conservant els productes peribles més enllà del seu període típic de collita o producció. Això permet la disponibilitat de productes de temporada durant tot l’any, ajudant les empreses a satisfer les demandes dels clients i ampliar-ne l’abast de mercat. En emmagatzemar els excedents d’inventari durant les temporades de més producció, les empreses poden mantenir un subministrament constant durant tot l’any, evitant la volatilitat dels preus i maximitzant-ne la rendibilitat.
  3. Optimització de l’eficiència de la cadena de subministrament. Els magatzems frigorífics s’ubiquen estratègicament dins de la xarxa de la cadena de subministrament, i afavoreixen un ràpid compliment de les comandes, redueixen els costos de transport i minimitzen els terminis de lliurament.

Les naus industrials frigorífiques contribueixen a oferir una qualitat constant del producte, fet que és vital per a les empreses que operen en indústries com ara la venda al detall d’aliments, l’hostaleria i la indústria farmacèutica.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings