Your search results

Consells per a la ventilació d’una nau industrial

Les naus industrials, per les seves dimensions i distribució dels espais, requereixen uns sistemes de ventilació addicionals, ja que no n’hi ha prou amb la ventilació natural. El problema és que sovint aquests sistemes són vells o obsolets, no funcionen correctament, o simplement no n’hi ha.

Cal tenir en compte que la qualitat de l’aire a l’interior de la nau és essencial per a la salut dels treballadors, ja que el fet de respirar un aire de baixa qualitat o amb una elevada concentració d’elements contaminants pot provocar problemes a les vies respiratòries, mal de cap i ansietat, o irritació a les mucoses dels ulls, el nas o el coll. A més, amb la recent epidèmia de COVID-19, el Ministeri de Sanitat indica al seu manual de bones pràctiques que, «per ajudar a la bona renovació de l’aire i fer-ho de manera habitual, és recomanable reforçar la neteja dels filtres de l’aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització».

Per aquest motiu, moltes empreses estan aprofitant per renovar o millorar els seus sistemes de ventilació industrials. Què cal tenir en compte en aquest tipus de projecte?

Què entenem com a ventilació d’una nau industrial?

La ventilació d’una nau industrial consisteix en la renovació de l’aire interior mitjançant un sistema d’extracció o d’injecció d’aquest. El fet de renovar l’aire ens permet, per exemple:

  • Garantir la qualitat de l’aire.
  • Controlar-ne la humitat, tant de cara a treballadors com a mercaderies i maquinària.
  • Millorar el condicionament tèrmic de la nau.
  • Reduir la concentració de gasos o partícules a nivells adequats.
  • Evitar l’entrada de patògens en determinades àrees.
  • Afavorir l’extracció de fums en cas d’incendi.

Cada quant cal renovar l’aire en una nau industrial?

La recomanació, per a una òptima qualitat de l’aire interior, és que aquest es renovi un nombre determinat de vegades cada hora, en funció del volum de la nau i de les condicions. Aquest nombre estaria entre 4 i 10 renovacions a l’hora. Per exemple, si l’ambient està molt viciat, seria recomanable fer 10 renovacions a l’hora, i si és una nau d’emmagatzematge i de grans dimensions, potser n’hi ha prou amb 4 renovacions a l’hora.

A les Notes Tècniques de Prevenció del Ministeri de Treball trobem indicacions més precises d’acord amb les característiques específiques de cada nau i l’activitat que duu a terme. Per altra banda, el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, regula les instal·lacions tèrmiques als edificis.

Cal tenir en compte que es tendeix, cada cop més, a dissenyar edificis estancs per afavorir l’eficiència energètica, però com més estanqueïtat, menys qualitat de l’aire, ja que es concentren més contaminants.

Tipus de ventilació per a naus industrials

Per triar el sistema de ventilació més adient, cal determinar el cabdal d’aire que necessitem, el tipus de ventiladors, els punts d’entrada de l’aire exterior, els punts d’extracció, i els corrents d’aire que es puguin generar entre l’entrada i la sortida d’aire, per evitar que recirculi.

A més, hi ha naus que potser necessiten una extracció de l’aire constant amb augments puntuals, o bé una extracció ràpida i potent. Les naus on s’hi desenvolupin activitats amb focus de calor, fums, pol·lució o productes corrosius necessitaran sistemes més potents.

Per a naus industrials, podem trobar tres tipus de ventilació:

  • Ventilació forçada o dinàmica. Utilitza extractors elèctrics per “forçar” la sortida de l’aire. Aquests extractors poden ser de diferents tipus: de motor axial, de motor centrífug (els més habituals) o intercalats entre conductes. També podem trobar climatitzadors evaporatius, que a més de ventilar la nau, la climatitzen.
  • Ventilació estàtica o natural. Els extractors estàtics fan servir la pressió atmosfèrica per extreure l’aire de forma natural.
  • Ventilació eòlica. Els extractors es mouen gràcies a la força del vent, no requereixen energia elèctrica.

És fàcil deduir que, per a la majoria de naus industrials, caldrà un sistema de ventilació forçada o dinàmica, tot i que es pot estudiar un sistema combinat amb un dels altres dos tipus, si les condicions de la zona ho permeten.

Fonts: Intec, Soler Palau, BioAire

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings