Your search results

Consells per a la neteja i desinfecció de naus industrials per a la COVID-19

Moltes empreses industrials han aturat o reduït al mínim la seva activitat en els darrers mesos, a causa de la COVID-19. Per sort, sembla que a poc a poc podrem reprendre l’activitat, tot prenent mesures que garanteixin la seguretat del personal de l’empresa i dels seus clients i partners.

Tothom té clares, a dia d’avui, les recomanacions bàsiques de prevenció i higiene a nivell personal. Però, quan entrem en l’àmbit professional, la responsabilitat de mantenir un entorn segur és tant de l’empresa com dels treballadors. Caldrà veure quines són les recomanacions específiques per al sector d’activitat de l’empresa industrial, ja que poden variar en funció del tipus de producte que fabrica o processa, i com es poden adaptar els protocols d’higiene i neteja que se seguien fins ara a la nova situació.

El primer que cal fer és informar-se adequadament sobre les noves mesures, fer-ho a fonts oficials, i estar al cas de noves actualitzacions, ja que poden variar a mesura que avanci la investigació sobre la COVID-19. El Ministeri de Sanitat ha elaborat unes Directrices de buenas prácticas en el sector industrial en què, entre d’altres, es recullen les mesures d’higiene al centre de treball, com per exemple:

  • Mesures i freqüència de la neteja i desinfecció per zones.
  • Mesures per a l’ús de les zones comunes.
  • Recomanacions de neteja d’elements d’ús comú i individual.
  • Productes d’higiene que cal proporcionar al personal.

L’empresa de neteja, una col·laboradora essencial

La majoria d’empreses industrials compten amb una empresa de neteja externa, ja que en general és poc eficient assumir internament la neteja d’una nau industrial. Tanmateix, és important que revisem les condicions que tenim acordades. Què hem de tenir en compte?

  • Hem d’acordar amb l’empresa els nous procediments de neteja i desinfecció, i que segueixin les recomanacions de l’OMS. Per exemple, sobre la desinfecció de les zones comunes, així com de totes les superfícies i mobiliari, i la retirada i eliminació dels residus industrials.
  • És recomanable que sigui una empresa autoritzada per a l’eliminació de la COVID-19, que faci servir desinfectants viricides autoritzats i que ens pugui expedir un certificat, que per a moltes activitats pot ser obligatori.
  • Ens podem informar sobre els procediments que fan servir per a la desinfecció, per exemple polvorització, nebulització o llum ultraviolada. El més recomanable és fer combinar diferents procediments, en funció de l’espai i superfícies a tractar.
  • Podem parlar amb l’empresa de neteja perquè ens subministri, si ofereix aquest servei, mesures extra d’higiene i prevenció de cara als treballadors, com dispensadors de gels o solucions d’hidroalcohol per a les mans, catifes desinfectants a punts d’entrada o entre seccions…

La comunicació amb els treballadors

Aquest serà un altre factor essencial per lidiar amb la nova situació. No només hem d’adoptar les mesures d’higiene necessàries per a la prevenció del contagi, sinó comunicar-les adequadament al personal perquè, per una banda, les pugui seguir de forma eficient, i per l’altra, senti que l’empresa està fent tot el possible per vetllar per la seva salut. No oblidem que la COVID-19 ha generat molt estrès i inquietud entre la gent. Què podem fer per mantenir l’equip informat?

  • Establir una comunicació freqüent per email, tant de les mesures que els afecten directament com de les que no. Per exemple, els podem informar de les accions que han de fer a la feina o de l’ús de les zones comunes, però també dels protocols de neteja i desinfecció, o dels productes que es fan servir.
  • Col·locar cartells informatius generals i específics. Per exemple, un resum de les precaucions generals que han de complir a les zones comunes o a l’entrada, com a recordatori, però també missatges específics a determinades zones, com l’ús o no de la font d’aigua, del gel hidroalcohòlic o de les normes d’ús de la cuina.

En resum, perquè la neteja i desinfecció de la nau industrial sigui efectiva, és a dir, ens ajudi a prevenir la COVID-19, cal prendre les mesures necessàries, però també comunicar-les de forma que tothom tingui clar què ha de fer i col·labori en la prevenció.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings