Your search results

Avís Legal

En compliment amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL informa que és titular del lloc web www.masachs.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la llei esmentada, MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL, amb CIF B65409112 i domicili social a la PLAÇA CLAVÉ, 13, 1r, DESPATX 2, 08221 TERRASSA (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el volum 42143, foli 99, fulla B401584 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: contacta@masachs.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús del lloc web de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL contràriament a allò que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es pugui derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la seva navegació per Internet pugui patir l’usuari.

MODIFICACIONS

MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL es reserva el dret de fer les modificacions que consideri escaients, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran fer-se a través del lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades al web i fins que no es modifiquin vàlidament per altres de posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament titularitat de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL amb CIF B65409112 i domicili social a la PLAÇA CLAVÉ, 13, 1r, DESPATX 2, 08221 TERRASSA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Així mateix, us informem sobre el tractament indicat en el paràgraf anterior que tractem les vostres dades d’acord amb l’existència del vostre consentiment. 

MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL informa que procedirà a tractar les dades de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per a això que MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment donat per al tractament d’aquests, adreçant la vostra petició a l’adreça postal indicada a dalt o al correu electrònic contacta@masachs.com.

Podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu adient.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL.

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri adients per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En el cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MASACHS NAUS INDUSTRIALS SL té el seu domicili a BARCELONA, España.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings