Your search results

Com poder aprofitar l’espai d’una nau industrial de forma més eficient?

En la indústria l’espai és un recurs valuós i limitat. Quan l’emmagatzematge de productes i mercaderies és essencial, cal optimitzar i aprofitar al màxim l’espai disponible, ja que pot marcar la diferència entre una operació eficient i rendible o una amb limitacions i problemes constants.

La implementació d’estratègies intel·ligents d’aprofitament de l’espai esdevé doncs un tema crucial si volem treure partit als metres de què disposem. Quines estratègies podem aplicar?

1. Avaluació de l’espai

Un dels primers passos és fer una anàlisi exhaustiva de l’espai disponible. Això implica avaluar acuradament la distribució actual de prestatgeries i altres estructures d’emmagatzematge, la funcionalitat, els fluxos de treball i les zones de producció.

A més, cal identificar àrees poc utilitzades o espais morts i reorganitzar-los de manera òptima, la qual cosa pot alliberar una quantitat significativa d’espai addicional.

També podem considerar la implementació de sistemes d’emmagatzematge vertical, com les prestatgeries ajustables, per augmentar la capacitat del nostre magatzem.

2. Anàlisi detallada de l’inventari

Un altre punt clau és reconèixer aquells productes que s’utilitzen amb més freqüència i aquells que tenen una rotació més lenta, ja que permetrà col·locar els productes d’ús freqüent prop de les àrees de treball i situar els de rotació lenta en zones menys accessibles de manera que reduïm els temps de desplaçament.

3. Control del volum de l’espai ocupat

També és important controlar la densitat de l’emmagatzematge per garantir un lloc eficient i segur. Això passa quan el 85% de l’espai del que disposem es troba ocupat i hi ha mercaderia que s’emmagatzema a llocs inadequats.

4. Organització de l’estoc segons els pics estacionals

Si la teva empresa experimenta fluctuacions estacionals en la demanda de productes, els magatzems s’hauran de dissenyar per adaptar-s’hi. Això comporta dur a terme d’una estratègia de planificació i assignació d’espais específics per a cadascuna d’aquestes varietats estacionals.

5. Els sistemes d’etiquetatge

Un altre tema a tenir en compte són els sistemes d’etiquetatge i codificació per identificar clarament les àrees d’emmagatzematge, els productes i els materials, ja que així reduirem el temps de cerca i evitarem errors.

Aquest punt també ens ajudarà a identificar l’inventari obsolet o excedent que està ocupant un espai valuós a la nau.

6. Tecnologia i automatització

Així mateix, la utilització de programes de gestió de magatzem per a controlar i optimitzar els processos d’emmagatzematge i distribució pot proporcionar informació en temps real sobre la disponibilitat i ubicació dels productes.

7. Logística just-in-time

A més, per a determinades empreses, pot ser una bona opció implementar un sistema de logística just- in-time, que consisteix a rebre els productes i materials just a temps per al seu ús, per evitar la necessitat d’emmagatzemar grans inventaris a llarg termini.

8. Capacitació del personal

Finalment, fomentar una cultura d’organització i ordre al lloc de treball és essencial. El fet de capacitar al personal en tècniques d’emmagatzematge eficients, establir estàndards d’organització i mantenir una neteja regular pot contribuir en gran mesura a maximitzar l’espai i prevenir el desordre innecessari.

En millorar l’ús de l’espai disponible en una nau industrial, les empreses poden assolir una millor eficiència operativa, reduir costos, augmentar la capacitat d’emmagatzematge, facilitar l’organització i accessibilitat dels productes, i garantir la seguretat a l’entorn de treball.

 

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings