Your search results

Què cal tenir en compte si volem pintar una nau industrial?

Si necessitem pintar una nau industrial, segurament ho encarregarem a una empresa externa, ja que les superfícies a pintar són molt més àmplies que en un habitatge, i ni les hores emprades ni els recursos requerits solen justificar fer-s’ho un mateix.

Però, en qualsevol cas, és recomanable tenir algunes coses en compte abans de prendre la decisió, i a l’hora de plantejar el projecte a l’empresa que volem contractar, per garantir que la feina es faci d’acord amb les nostres necessitats.

En primer lloc, hi ha el moment en què farem la reforma. Pot ser que vulguem pintar quan comprem o lloguem la nau, i per tant encara no hi ha maquinària ni matèries primeres emmagatzemades a dins, ni cal interrompre l’activitat. O potser volem fer-ho perquè ja fa temps que hi som, i cal dur a terme un cert manteniment. Això no és un factor que puguem decidir, ja que dependrà de les circumstàncies de cada cas, però sí que hem de valorar, en el segon, com ho durem a terme perquè tingui la mínima incidència possible en la nostra activitat diària, si per exemple ho fem per fases, o en caps de setmana, o en períodes de baixa activitat per a la nostra empresa.

En segon lloc, cal decidir què cal pintar, i en el cas que ho vulguem fer per fases, establir prioritats i un calendari d’execució. Per exemple, no tindrà la mateixa incidència en el dia a dia pintar la façana de la nau que pintar el terra, o les parets. I en aquest darrer cas, cal veure si les parets estan més o menys «lliures», o si hi ha estanteries o mobiliari que cal moure.

En funció de les parts de la nau que vulguem pintar, serà més adient un tipus de pintura determinat. És cert que l’empresa que contractem ens podrà aconsellar, però no està de més tenir uns coneixements previs perquè sapiguem de què ens parlen.

Per exemple, en el cas que necessitem pintar el terra de la nau industrial, cal valorar si aquest està sotmès a molt desgast, com seria el cas d’un taller mecànic o un magatzem on s’hi mouen carretons. Aleshores podríem optar per una pintura epoxi, amb poliuretà o amb clorocautxú.

Una altra cosa que hem de tenir en compte és l’entorn en si. No és recomanable pintar si, per exemple, hi ha molta humitat, o hi ha temperatures molt elevades o molt baixes. En aquests casos, caldrà veure quina preparació prèvia requerim (assecar i deshumidificar, aturar la maquinària que provoca les temperatures extremes, ventilar…).

L’activitat que hi vulguem desenvolupar a la nau també incidirà en el tipus de pintura. Per exemple, si necessitem un entorn extremadament net i desinfectat, el més adient serà tractar les superfícies abans de pintar-les per reduir-ne la porositat. També podem requerir pintures amb tractament antifloridura, o pintura ignífuga.

En el cas de naus industrials on es manipulin aliments, la recomanació és optar per pintures de baixa olor, ja que hi ha aliments, com la llet, que són molt susceptibles a la contaminació de l’olor per transferència.

La darrera consideració, però també important, és el color de la pintura. Les pintures fosques o amb tons brillants solen ser més cares. També cal tenir en compte el to anterior i el nou que volem: si pintem sobre fosc, amb determinats colors caldran més capes de pintura per ocultar bé la superfície anterior.

Per altra banda, d’entrada podem pensar que el blanc és la millor opció, però depenent de l’activitat que hi duguem a terme a la nau, les parets blanques poden tornar-se groguenques en poc temps, i qualsevol cop o fregament hi deixa una marca visible. Una bona opció és pintar la part baixa de la paret d’un color més fosc, perquè no es vegi «bruta» de seguida.

En qualsevol cas, el que sempre recomanem és informar-nos bé de les opcions que tenim, i explicar-li a l’empresa encarregada de fer-ho les particularitats de la nostra activitat, perquè ens ajudin a prendre les millors decisions.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings