Your search results

Què cal fer si una nau industrial encara té amiant?

Quan volem adquirir una nau industrial, cal tenir en compte molts factors relacionats amb l’activitat de l’empresa, com la ubicació o la proximitat amb vies de comunicació i transport. Però també hem de valorar factors relacionats amb l’immoble en si, com la possible contaminació del sol industrial o, com explicarem en aquest article, si la nau encara té amiant.

Tot i que des del 2001 a Espanya està prohibit l’ús de l’amiant en qualsevol construcció o fabricació, el cert és que fins a aquesta prohibició se n’havien fet servir milers de tones en diversos sectors, com la construcció, l’automoció, la nàutica, el tèxtil o la fabricació d’una gran quantitat d’objectes d’ús quotidià. Per tant, ara el repte és detectar i eliminar l’amiant que encara hi pugui quedar, especialment en la construcció, el sector on més es va fer servir.

Sobre l’amiant i els riscos per a la salut

L’amiant és un material que es coneix des de fa segles, i se’n va popularitzar l’ús per la combinació de les seves propietats —baixa conductivitat tèrmica i un punt de fusió molt elevat— i el baix cost que tenia. Tanmateix, no va ser fins fa relativament pocs anys que es va detectar el fet que també és altament perillós per a la salut humana, fins al punt d’anomenar-lo «l’assassí ocult».

Les fibres de l’amiant es poden alliberar de forma fibres microscòpiques, que les persones inhalen en respirar, i per tant passen i es dipositen als pulmons. Aquestes fibres provoquen diverses malalties, com l’asbestosis, plaques pleurals o el mesotelioma. De fet, es calcula que a països com el Regne Unit cada any moren 4.000 persones com a conseqüència dels efectes de l’amiant.

És cert que la perillositat de l’amiant pot variar segons el tipus d’amiant, la friabilitat i l’estat de conservació dels materials, però el fet és que com indica l’empresa Hercal, especialista en projectes de desamiantatge, «no n’hi ha cap que no sigui nociu, tots ho són en més o menys grau, i suposen un risc per a la salut fins i tot a l’hora de retirar-lo i eliminar-lo —per aquest motiu només poden fer-ho empreses autoritzades amb professionals adequadament formats i equipats—».

Com puc saber si la nau que vull comprar o llogar té encara amiant?

El primer que cal fer és sol·licitar un informe d’identificació i avaluació dels diferents materials sospitosos de contenir amiant. Això ho fan empreses externes, mitjançant la recollida i anàlisi de mostres a laboratoris homologats, on es detectarà si hi ha amiant. Segons el Reial Decret 105/2008, abans de qualsevol obra de manteniment, reforma o demolició, és obligatori comprovar si hi ha materials amb amiant. Per tant, hem de demanar aquesta documentació. Si la nau no ha estat reformada ni se n’ha fet cap comprovació, val la pena que encarreguem nosaltres mateixos un estudi abans d’adquirir-la, ja que en el cas contrari haurem d’assumir nosaltres la responsabilitat d’eliminar l’amiant abans de qualsevol obra o reforma.

És cert que no sempre que es detecta amiant cal retirar-lo i fer una descontaminació, sempre que estigui ben identificat, en bon estat i no suposi un risc per a la salut —això també ens ho indicarà l’estudi—, però quan aquests materials arribin al final de la seva vida útil, o quan esdevinguin perillosos per a la salut, sí que caldrà fer-ho.

Què he de fer si he de retirar amiant de la meva nau industrial?

D’acord amb la normativa, les tasques de retirada, descontaminació i eliminació de l’amiant les ha de fer una empresa autoritzada, és a dir, que estigui donada d’alta en el registre RERA.

A partir d’aquí, segons Hercal, hi ha unes fases ben definides:

  1. Analitzar els materials que contenen amiant: tipus d’amiant, ubicació…
  2. Redactar el Pla de Treball amb Risc d’Amiant, segons el Reial Decreto 296/2006, perquè l’aprovi Inspecció de Treball. Sense aquesta aprovació no es podran iniciar els treballs de desamiantatge, i cal comunicar-ho a la inspecció 72 h abans.
  3. Aïllar la zona afectada.
  4. Retirar els materials que contenen amiant.
  5. Descontaminar la zona afectada.
  6. Preparar els materials per al transport.
  7. Verificar la zona afectada i la zona descontaminada.
  8. Transport dels materials per part d’un transportista autoritzat.

Segons Marta Alonso, Técnica de Prevenció de Riscos Laborals d’Hercal, «és essencial que es facin aquest tipus de comprovacions, especialment en naus industrials antigues, ja que malauradament l’amiant encara està present en moltes construccions, i suposa un elevadíssim risc per a la salut de les persones».

 

Fonts: Guía sobre el amianto. Visión general y proceso de descontaminación (desamiantado); Hercal.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings