Your search results

Els millors sistemes per escalfar una nau industrial

26 novembre 2020

Quan arriba l’hivern, comença l’eterna batalla sobre el control de la temperatura. Sembla que a qualsevol entorn laboral hi ha qui sempre té fred i qui sempre té calor. Si parlem de naus industrials, el tema encara es complica més, ja que escalfar un espai de certes dimensions i, sobretot, mantenir-hi una temperatura estable, pot resultar força complicat.

A quina temperatura ha d’estar una nau industrial?

Per començar, hem de veure a quina temperatura ha d’estar la nau industrial. Segons l’INSHT (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo), a l’hivern la temperatura en un lloc de treball tancat hauria d’estar entre els 20º i els 24º, amb una humitat relativa de l’aire entre el 30% i el 70%, i una velocitat màxima de l’aire de 0,1 m/s, encara que sigui aire calent.

L’INSHT matisa que el benestar tèrmic depèn tant de factors subjectius, com les característiques fisiològiques i psicològiques de la persona, com de l’equilibri tèrmic global, que depèn de factors objectius com de les condicions termohigromètriques de l’ambient, la roba de la persona i l’activitat física que duu a terme.

Segons diferents fonts, en general es calcula que per a un espai de treball d’uns 200-250 m2 cal una potència de 10.000 Kcal/h, per a un diferencial de temperatura de 20º i un aïllament normal.

Per tant, caldrà determinar quina potència necessitem per aconseguir aquesta temperatura ideal a la nostra nau industrial, en funció de les mesures de la nau, la temperatura externa, la temperatura desitjada i el tipus d’aïllament.

També cal tenir en compte factors més específics, com si l’activitat de la nau industrial requereix manipular-hi aliments o altres matèries que necessitin una temperatura ambiental determinada en algunes zones, si hi ha maquinària que emeti fred o calor, o quines condicions de ventilació ens apliquen per a la prevenció de la COVID-19.

Sistemes de calefacció per a una nau industrial

Un cop tenim clares les nostres necessitats específiques, hem de triar el sistema que millor les resolgui entre les moltes opcions que ofereix el mercat. Què hi podem trobar?

Escalfadors elèctrics

Els escalfadors elèctrics o estufes industrials fan servir com a font d’energia l’electricitat. Com a avantatges, es tracta de sistemes que escalfen l’ambient de forma ràpida, neta i segura. En no emetre gasos es poden instal·lar en espais tancats i són respectuosos amb el medi ambient.

Per exemple, els radiadors elèctrics per a naus industrials poden ser una opció eficient, tot i que funcionen millor en espais més reduïts. Hi ha escalfadors per infrarojos elèctrics molt adients per a naus i magatzems, que no necessiten temps d’escalfament previ, i es poden engegar només quan hi ha gent treballant-hi.

Una altra opció són els sistemes d’infrarojos que ofereixen calor puntual, de forma ràpida i directa, sobre les persones, sense necessitat d’escalfar l’ambient. Pot ser una bona opció quan les persones no s’han de desplaçar, ja que suposa un gran estalvi energètic.

Escalfadors de combustió

La seva font d’energia són el gas o el gasoil, i són els que proporcionen més potència calorífica, per sobre dels elèctrics. Els de combustió directa se solen fer servir en espais oberts o a l’aire lliure, però no són adequats per a espais tancats on hi hagi persones o animals. Els de combustió indirecta són més adients per a espais tancats i amb una gran afluència de persones, per la qual cosa poden ser una bona opció per escalfar naus industrials tancades i amb un elevat nombre de treballadors.

Els generadors d’aire calent o canyons de calor són sistemes d’escalfament per combustió que llencen aire calent a l’entorn. Poden tenir un rendiment acceptable en una nau no massa alta, ja que l’aire calent tendeix a pujar i deixar l’aire fred a la zona inferior, on són els treballadors.

Un altre sistema de combustió molt eficient són els radiadors elèctrics a gas, que tenen el mateix rendiment que els radiadors elèctrics tradicionals, però funcionen amb gas. Es tracta d’un sistema de baix consum que aconsegueix una temperatura ambiental molt confortable.

En definitiva, cal determinar molt bé les necessitats de climatització en funció de la mida i l’aïllament de la nau, l’activitat que s’hi desenvolupi, i la temperatura externa i la desitjada. Com a recomanació, sempre que sigui possible, cal evitar sotmetre les persones a canvis bruscos de temperatura, i intentar que treballin en un entorn tèrmicament confortable.

 

Fonts: Suministro Intec, Metmann, INSHT.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings