Your search results

Tipus de naus industrials segons l’estructura i la facilitat de propagació d’incendis

El mercat de naus industrials, tot i les anormals circumstàncies socioeconòmiques que estem vivint, es continua movent i reubicant-se. Moltes empreses necessiten ampliar els magatzems per un increment de la producció, o bé ampliar la seva xarxa de naus logístiques per agilitzar la distribució, especialment amb l’auge de l’e-commerce.

Per cobrir aquestes necessitats, les empreses opten per diferents solucions, com per exemple adquirir un terreny i construir-hi la nau totalment adaptada, llogar o comprar una nau industrial disponible, o construir espais complementaris a la seva ubicació actual. L’activitat de l’empresa serà el que determinarà el tipus de nau industrial que adquirirà.

Tipus de naus industrials segons l’estructura

Bàsicament, es tracta d’una classificació en funció dels materials que es fan servir en la construcció. Hi podem trobar:

Naus d’estructura metàl·lica

La construcció d’una nau amb aquest tipus de material requereix menys temps que els altres, tant en el transport de materials, com en el muntatge i forjats. El resultat final és una estructura poc rígida, que permet aconseguir espais grans i ben il·luminats. Per altra banda, en ser poc rígida, no permet construir estructures hiperestàtiques.

Segons l’activitat que s’hi vulgui desenvolupar, caldrà revisar la resistència al foc de l’estructura, i en qualsevol cas caldrà recobrir-la amb productes antiincendis específics.

Naus de formigó

Les estructures de formigó tradicional o in situ són rígides, per tant permeten construir diverses subestructures a planta. Aquest tipus d’estructura té un millor comportament davant del foc sense necessitat de tractament que les naus metàl·liques, i no requereix tractaments anticorrosius o antioxidants, ni pintura.

Per contra, la construcció té un cost i una durada més elevats, i no hi podem aconseguir espais tan amples i lluminosos. Una opció és fer servir formigó prefabricat, que permet una construcció més ràpida.

Naus mixtes

En aquestes construccions es combina l’ús de metall i de formigó, de forma variable segons les necessitats específiques de cada projecte. L’ús dels dos materials permet construir geometries especials, i en general una distribució més flexible i adaptada als requeriments de cada empresa. El cost no sol ser tan econòmic com en una nau metàl·lica, però sí més que en una nau íntegrament de formigó.

Tipus de naus industrials segons la facilitat de propagació d’incendis

Una classificació que es fa servir sovint és segons la facilitat de propagació del foc. Aquest factor condicionarà l’activitat que s’hi pugui desenvolupar a la nau, sobretot pel risc intrínsec de l’activitat.

Les naus tipus A comparteixen l’estructura portant amb altres naus o establiments adjacents, per tant cal comptar amb un sistema de franges tallafocs altament eficients.

En les naus tipus B, l’estructura i el sostre estan aïllats, però a una distància inferior a 3 m de la nau o establiment adjacent, per tant el foc podria passar d’un immoble a l’altre.

En el cas de les naus tipus C, aquesta distància és d’un mínim de 3 m, mentre que en les de tipus D i E l’activitat es duu a terme en espais oberts.

Com hem comentat, el tipus de nau industrial vindrà determinat, sobretot, pel tipus d’activitat que s’hi ha de dur a terme. És doncs molt important assegurar-nos que, tant a l’hora de comprar o llogar una nau industrial com a l’hora de construir-la amb un projecte propi, ens assegurem que la normativa que afecta l’immoble ens permetrà desenvolupar-hi l’activitat que ens interessa.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings