Your search results

Creix la inversió immobiliària en el sector industrial

Una bona notícia per encarar el darrer trimestre de l’any: La consultora immobiliària JLL ha publicat les dades avançades d’inversió immobiliària del tercer trimestre del 2022 i dels nou mesos d’exercici, i fins al moment superen les de l’any anterior.

Segons aquestes dades, la inversió en logística continua creixent, malgrat la incertesa de l’actual context social i econòmic a causa de la inflació, la pujada dels tipus d’interès i la guerra a Ucraïna, que han afectat la liquiditat de les empreses. Com a resum, entre juliol i setembre l’import de les inversions en logística ha estat un 113% més elevat respecte del mateix període del 2021, i un 76% més elevat respecte del segon trimestre del 2022. Si ens centrem només en el sector industrial, segons les dades de Masachs a Catalunya les operacions d’inversió al 2021 van suposar un 24% del total d’operacions en immobiliària industrial, mentre que al 2020 i anteriors no superaven mai el 10%.

Per altra banda, d’acord amb dades del propi sector logístic, Catalunya suposa només el 15% de la inversió logística a nivell estatal, per sota del seu pes en el PIB nacional. El sector alerta que això és degut a la manca de sol logístic disponible. Aquesta manca tant de sol com de naus industrials en bones condicions és un problema que ja fa temps que s’anuncia a Catalunya. L’auge de l’e-commerce s’ha traduït tant en un augment de la demanda de sòl logístic com en un increment dels preus per metre quadrat tant de compra com de lloguer de l’espai i de les naus construïdes disponibles, a un ritme que ja fa temps que sobrepassa l’oferta.

Però hi ha una dada que falta: Quin és el creixement de la indústria catalana i espanyola amb independència del sector logístic? Per a moltes estadístiques, indústria i logística són un tot, però la realitat és que, a Catalunya, gran part del teixit empresarial és indústria productiva o manufacturera. Segons l’informe anual de Masachs, al 2021 la demanda de naus industrials de més de 2000 m2, les més habituals en logística, van suposar un 16% del total, mentre que la major part de la demanda, un 69%, es va centrar en naus de fins a 1000 m2. Això indica que una part del creixement no és degut al sector logístic, sinó a altres subsectors industrials.

Tot plegat ens suggereix que caldria analitzar separadament indústria i logística, per tenir una visió més fiable de l’estat real dels diferents sectors industrials, de com està afectant el context econòmic actual i de les previsions per als propers mesos. En aquest sentit, cal tenir en compte que, segons l’OECD, la inflació es reduirà però es mantindrà en nivells elevats, i caldrà reduir la demanda i diversificar l’oferta per evitar l’escassetat d’energia, un aspecte que afecta especialment la indústria. Caldrà veure com evoluciona el context econòmic en els propers mesos, i si el ritme d’inversions es manté en el 2023.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings