Your search results

Tendències en el mercat immobiliari industrial 2020

El mercat immobiliari continua evolucionant de forma positiva, tant a nivell internacional com local. Les dades mostren, un cop més, una estabilització del mercat tant en preus com d’operacions totals.

A nivell global, l’informe de PwC i l’Urban Land Institute sobre les tendències en el mercat immobiliari europeu mostra algunes novetats interessants.

MILLOREN ELS TIPUS D’INTERÈS

La decisió del Banc Central Europeu de mantenir o reduir els tipus d’interès bàsics és un gran impuls per a la inversió, tot i que no per a l’economia subjacent. Per altra banda, el capital i el deute també seran positius per a la majoria de sectors immobiliaris, excepte el retail, que ha de fer front a la competència online.

LA LOGÍSTICA CONTINUA AL CAPDAVANT

El sector logístic industrial continua tenint un gran interès tant per a inversió com a nivell de desenvolupament de les empreses, sobretot gràcies al creixement continu de l’e-commerce.

L’IMPACTE DE LA MOBILITAT INTEL·LIGENT

Una tendència emergent és la preocupació per la mobilitat intel·ligent. Els actius d’ús mixt, les millores en les connexions de transport i les solucions de mobilitat intel·ligents es consideren factors essencials per al creixement econòmic i com a potencial d’inversió.

A un nivell més local el mercat immobiliari, especialment l’industrial, s’estabilitza cada cop més. El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha tornat a llençar aquest any un missatge positiu: es preveu que el PIB sigui del 2% aquest 2020, i que les exportacions continuïn creixent fins a nivells rècord. Els serveis es consolidaran com a motor general de l’activitat econòmica, i hauran de compensar la crisi del sector de l’automòbil.

Pel que fa al mercat de les naus industrials, segons les dades d’operacions de Masachs al 2019 els preus per metre quadrat tant de lloguer com de venda es mantenen similars als del 2018, fet que també reafirma l’estabilització del mercat.

Per altra banda, cada cop hi ha menys superfície industrial disponible, ja que el lloguer i la compra estan augmentant, però no es construeix al mateix ritme. Aquesta és una problemàtica que ja havíem apuntat anys anteriors, i que està provocant que l’activitat industrial es desplaci a la segona i tercera corones de Barcelona. Al 2018 es va palesar un considerable increment de la demanda de sòl industrial, entre un 10% i un 12% anual, en gran part a causa de la revolució del comerç electrònic, una demanda que s’ha mantingut similar al 2019.

En aquest sentit, les iniciatives per renovar el parc industrial disponible que pugui estar obsolet i construir-ne de nou (la qual cosa implicarà requalificar sòl per a la construcció industrial) seran claus per al desenvolupament econòmic.

Pots consultar l’informe complet de l’Estat del mercat de naus industrials a Catalunya 2019 en aquest enllaç.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings