Your search results

Masachs intervé en la compravenda d’un terreny logístic per a Catella

Masachs ha fet d’intermediària en l’operació de compravenda d’un terreny per construir-hi un magatzem logístic a Girona, que ha dut a terme Catella Logistique Europe. Masachs ha donat suport tant en la recerca del terreny com en les negociacions i tancament de l’operació. Aquesta operació, la primera de la promotora en el mercat espanyol, s’ha tancat finalment per 20 milions d’euros.

Es tracta d’un terreny d’aproximadament 45.000 m2 de terra, ubicat a la localitat de Sant Feliu de Buixellau, on Catella té previst construir un magatzem logístic de 21.000 m2 per a un projecte claus en mà que es lliurarà a finals del 2022. El projecte ja compta amb un grup logístic com a arrendatari i un grup inversor que ha adquirit l’immoble.

Catella Logistique Europe es dedica al desenvolupament immobiliari logístic i la integració de processos a França i Alemanya. Actualment està obrint mercat a Espanya, on preveu dur a terme més projectes com aquest, sobretot a les àrees de Barcelona i Madrid.

A Catalunya, el mercat immobiliari logístic encara representa només una petita part del total d’operacions que es tanquen anualment, ja que el teixit industrial està format principalment per empreses fabricants i de mida mitjana. Tanmateix, l’auge de l’e-commerce i de les importacions i exportacions s’ha traduït en una creixent necessitat de naus logístiques. Segons l’estudi «La logística, un motor per a Catalunya», de la Cambra de Comerç i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), presentat a l’abril de 2021, la taxa de disponibilitat d’espai logístic a Catalunya és de només del 3%, i concretament de l’1,2% a la zona centre i primera corona de Barcelona.

De fet, la manca tant de sol industrial disponible per a construcció com de nau final en bones condicions, és a dir, que no estigui obsoleta, és una problemàtica que ja fa anys que afecta el sector industrial en general, no només el logístic, com ja ha avançat Masachs en diferents ocasions.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings