Your search results

Per què és important el manteniment en una nau industrial?

23 novembre 2021

El manteniment d’una nau industrial és essencial per garantir el bon funcionament de l’activitat diària de l’empresa, però també per evitar problemes de més abast que es puguin traduir en una inversió tan elevada com inesperada, o bé en aturades imprevistes de la producció. I no ens referim només al manteniment dels equips i la maquinària que faci servir l’empresa, sinó també al manteniment de les infraestructures i les instal·lacions en general, com poden ser cobertes, instal·lació elèctrica i hidrosanitària i zones exteriors.

A partir d’aquí, el tipus de manteniment i la periodicitat amb què cal fer-lo dependrà de diversos factors, com l’estat i l’antiguitat de la pròpia nau industrial, el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa o les condicions mediambientals tant internes (temperatura, presència d’agents químics…), com externes (sol, humitat, pluges, vent…).

Quins beneficis té fer un manteniment regular d’una nau industrial?

  • Evitem les aturades de producció per imprevistos: problemes amb la maquinària, fuites d’aigua, filtracions a la coberta o a les parets, fallades elèctriques…
  • Millorem la productivitat i l’eficiència: l’absència o reducció de problemes amb les infraestructures, juntament amb el fet de treballar en un entorn cuidat i en bones condicions, incrementen la productivitat i l’eficiència de l’equip.
  • Estalvi de costos: sovint les reparacions tenen un cost més elevat que el manteniment regular, i a més el fet de tenir les instal·lacions elèctriques en bones condicions repercuteix en un estalvi en la factura de la llum.
  • Donem una millor imatge de l’empresa: tant de cara a clients i proveïdors, com al nostre propi personal, una empresa amb unes instal·lacions cuidades genera més confiança i bon ambient.

Tipus de manteniments en una nau industrial

Hi ha dues modalitats de manteniment que podem dur a terme en una nau industrial. Sovint no es tracta de triar-ne una o altra, sinó de veure quin tipus de manteniment s’adiu millor a cada tasca.

El manteniment preventiu és un enfocament proactiu, es fa de forma periòdica, i serveix per prevenir incidències o fallades abans que es produeixin i aturin la producció o bé impliquin una reparació molt més elevada. El més habitual en aquest cas és implementar un pla de manteniment, en què o bé els encarregats de manteniment de l’empresa, o bé una empresa externa, revisen de forma regular les instal·lacions i maquinària de l’empresa per detectar i resoldre el problema abans que es produeixi.

Algunes de les tasques que es poden dur a terme en el manteniment preventiu són la neteja de canalitzacions i cobertes de la nau, manteniment d’instal·lacions elèctriques, hidrosanitàries i maquinària, manteniment de pintura, terra i acabats…

En canvi, el manteniment correctiu es fa quan cal una feina de reforma i rehabilitació més important, i que no es pot resoldre amb un manteniment preventiu, com per exemple canviar el sistema d’il·luminació per altre de més eficients, modificar l’estructura del magatzem per optimitzar-ne l’espai, o reparacions quan el manteniment preventiu ja no és suficient per conservar el bon estat. Poden ser tasques de millora estètica (com la pintura), o funcionals, per augmentar la productivitat o optimitzar recursos.

El més recomanable és fer un manteniment preventiu regular en totes aquelles tasques que ho permetin, i planificar el correctiu a mig i llarg termini.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings