Your search results

Estat actual i tendències del mercat de naus industrials a Catalunya

El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia viscuda a nivell global, i sembla que els seus efectes es continuaran notant durant tot l’any actual. Però, si tenim en compte que ha afectat de forma desigual als diferents sectors industrials, quin ha estat realment aquest impacte al 2020 i què podem esperar per a la resta del 2021?

La incertesa ha estat una constant a totes les operacions, tant de compravenda i lloguer per a empreses com les destinades a inversió. De fet, moltes van quedar aturades durant els mesos més àlgids de pandèmia, però s’han reprès a bon ritme al darrer trimestre del 2020 i primer del 2021, especialment per part dels sectors industrials que no s’han vist tan afectats, o que fins i tot han incrementat la seva activitat, com la indústria química o la farmacèutica.

Respecte al mercat de naus industrials, la demanda s’ha centrat sobretot en naus de mida mitjana, entre 500 i 1500 m2. Un factor a destacar és el progressiu envelliment del mercat de naus disponibles. Des de fa ja uns anys no es construeixen naus noves, i per tant gran part del producte disponible és obsolet. Això s’ha traduït al 2020 en una baixada del preu per metre quadrat tant de venda com de lloguer, ja que no hi ha naus de qualitat que puguin satisfer la demanda a preus més elevats.

Una altra tendència a destacar al 2020 ha estat l’increment de les operacions destinades a inversió, que ha suposat per a Masachs el 18% del total de les operacions tancades. Això s’ha vist afavorit pels tipus d’interès baixos que continuen oferint les entitats bancàries, i per la tendència creixent a invertir en mercats locals.

Vols consultar l’informe complet?

 

 

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings