Your search results

4 iniciatives per a una indústria més sostenible

La sostenibilitat està en el punt de mira de persones, empreses i governs. No es tracta ja només d’una opció personal, sinó que es requereixen iniciatives a nivell governamental i empresarial per reduir l’impacte de dècades de fabricació i producció poc sostenibles, que han portat al medi ambient a uns nivells de contaminació crítics per a qualsevol forma de vida del planeta.

Per sort, estan sorgint iniciatives interessants i esperançadores, tant pels beneficis que impliquen per al medi ambient, com pel canvi de mentalitat a diferents nivells que suposen. Quines són algunes d’aquestes iniciatives?

1. L’European CEO Alliance proposa mesures per reduir l’emissió de carboni

Aquesta agrupació d’empreses del sector energètic, del transport i altres sectors industrials es va formar al 2020 amb l’objectiu d’aconseguir que la UE esdevingui líder mundial en la protecció del clima, alhora que es desbloquegen inversions, s’impulsen tecnologies innovadores i es creen llocs a prova de futur.

De fet, les deu empreses que el formen han invertit 100 bilions d’euros per aconseguir descarbonitzar els seus productes i processos d’aquí al 2030. Recentment, ha proposat a la Comissió Europea certes mesures per reduir l’emissió de carboni, com endurir el control dels preus de les emissions de CO2, un factor que consideren clau per assolir la neutralitat del carboni per al 2025, accelerar les mesures per descarbonitzar la mobilitat i el transport, i facilitar la transformació del sector de la construcció i del sistema energètic.

2. El Pacte Verd Europeu

En la línia de l’European CEO Alliance, la Comissió Europea ha adoptat un conjunt de propostes, el denominat Pacte Verd Europeu, que té com a objectiu adaptar les polítiques de la UE en matèria de clima, energia, ús del sol, transport i fiscalitat, amb la finalitat de reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle almenys en un 55% d’aquí al 2030. També vol aconseguir que el creixement econòmic estigui dissociat de l’ús de recursos, i que no hi hagi persones ni llocs que quedin enrere.

Un factor positiu d’aquesta iniciativa és que ja no es tracta només d’un grup d’empreses líders, sinó que s’adoptaran mesures comunes a tots els estats membres de la UE que regularan una indústria més sostenible.

3. Automatització industrial per millorar la qualitat de l’aigua

La digitalització i l’automatització han estat clau per aconseguir no només processos més eficients i rendibles, sinó més respectuosos amb el medi ambient. Hi ha infinitat d’aplicacions pràctiques en aquest sentit, des de la instal·lació de sensors per a l’anàlisi de l’aigua, que permeten detectar en temps real si hi ha una fuita contaminant i minimitzar així l’impacte en el medi ambient amb una actuació ràpida, fins a processos automatitzats que redueixen la quantitat d’aigua que s’utilitza en molts processos industrials, per aprofitar millor els recursos.

4. «Infinitament reciclable»

L’AEA, Asociación Española del Aluminio, ha llençat la campanya «Infinitament reciclable», amb l’objectiu de potenciar l’ús d’aquest material tant en la construcció com en la fabricació d’objectes quotidians. Segons indica la campanya, el principal avantatge és que l’alumini és reciclable al 100%, sense que la qualitat se’n vegi afectada. A més, per reciclar l’alumini només cal un 5% de l’energia que es va emprar per produir l’alumini primari.

Una gran iniciativa que mostra que els sectors industrials estan cada cop més conscienciats i avancen cap a processos i productes més sostenibles.

 

Amb tot, això és tan sols una mostra de les accions que moltes empreses i sectors industrials estan duent a terme des de fa ja un temps, per exemple, amb la implementació de processos d’economia circular, digitalització de processos, reciclatge i reaprofitament… El futur industrial és cada cop més verd.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings