Your search results

4 tecnologies per implementar en una nau industrial

Les tecnologies basades en Internet of Things (IoT), intel·ligència artificial (IA) o immòtica (domòtica aplicada al sector terciari i industrial) estan esdevenint cada cop més populars entre les empreses industrials. La indústria aposta per invertir en aplicacions que li permetin reduir costos alhora milloren els processos, la productivitat i l’eficiència. I no parlem només d’automatització, sinó de naus intel·ligents i automatitzades.

Per exemple, els magatzems s’estan reinventant per aportar més rapidesa i eficiència a la cadena de subministrament. Tot i que ja hi havia sistemes per controlar i millorar la distribució, les compres online, on el termini de recepció de la mercaderia és un factor clau, han fet que el magatzem passi a tenir un paper molt més rellevant en la cadena.

Però, a més dels evidents beneficis d’aquests sistemes, hi ha altres factors que han influït en el creixent ús de la tecnologia en entorns industrials: la disminució del cost tant de la connectivitat com de la tecnologia en si (software i hardware). Això ha animat moltes empreses a invertir en noves tecnologies com a aposta de futur:

Quines són doncs les 4 tecnologies que estan revolucionant el sector industrial?

1. Internet of Things (IoT)

Els sistemes IoT monitoritzen l’entorn, informen de l’estat (proporcionant dades en temps real), i són capaços de reaccionar i actuar segons uns paràmetres prèviament establerts. Això obre infinites possibilitats per a la indústria en diferents àrees:

  • Control de qualitat més ràpid i eficient
  • Millora de processos productius
  • Detecció de problemes i errors
  • Optimització de costos, d’estoc i emmagatzematge
  • Control i regulació de la temperatura ambient i el grau d’humitat

L’IoT no és simplement una tecnologia, és un concepte. Qualsevol sistema basat en IoT permet sincronitzar, de forma automàtica, totes les dades i la informació en una xarxa de fàcil accés, amb la qual cosa es redueixen les tasques manuals i els errors humans, s’agilitzen els processos i, fins i tot, s’acumula un històric de dades que permet prendre decisions estratègiques a curt, mig i llarg termini.

Un ejemplo de aplicación de IoT es la impresión y colocación de etiquetas. Un sistema de impresión y etiquetaje con IoT reduce los errores y los costes asociados a estos, a la vez que proporciona información en tiempo real del estado y ubicación de los elementos etiquetados.

Un exemple d’aplicació d’IoT és la impressió i col·locació d’etiquetes. Un sistema d’impressió i etiquetatge amb IoT redueix els errors i els costos associats a aquests, alhora que proporciona informació en temps real de l’estat i ubicació dels elements etiquetats.

2. Warehouse Management Systems (WMS)

L’ús de dispositius portàtils, sensors i etiquetes d’identificació per ràdio-freqüència (RFID) permet al personal tenir visibilitat en temps real de la ubicació i l’estat del procés de les mercaderies, a més de permetre’ls més mobilitat per les instal·lacions i un accés total des de qualsevol punt a la informació que necessiten.

Per exemple, les etiquetes d’identificació per ràdio-freqüència (RFID) estan reemplaçant els antics codis de barres, ja que permeten una identificació més fàcil de la mercaderia (no cal una alineació precisa, sinó simplement apuntar el dispositiu cap a la mercaderia), i permeten un rastreig de la ubicació i un control de l’inventari molt més ràpids i acurats.

3. Sistemes de picking automàtics

Les eines de picking automatitzades són d’ús cada cop més freqüent no només en magatzems logístics, sinó en empreses productives amb magatzems propis que volen optimitzar la cadena de subministrament. Són sistemes que fan una identificació visual automàtica de l’element que s’està buscant, i que per tant agilitzen el procés i redueixen els errors.

Un dels sistemes de picking automàtic més populars són les ulleres intel·ligents o de ulleres de vision picking, ­­­­­on es visualitzen les instruccions de la comanda i la ubicació exacta de les mercaderies a preparar.

4. Robòtica

Els robots mòbils autònoms, coneguts sovint per les sigles AMR (Automated Mobile Robots), són unitats preparades per moure’s de forma independent, ja que estan equipats amb sensors i càmeres que els ajuden amb la navegació. Aquest tipus de robots es fan servir per a un gran nombre de tasques, sobretot per moure mercaderies, peces o altres elements per la nau. 

Els cobots o robots col·laboratius són un concepte molt més avançat en robòtica, més enllà dels robots industrials tradicionals. Es tracta de robots que no substitueixen les persones, sinó que hi treballen de forma coordinada, i ajuden a millorar la productivitat i els processos.

Els sistemes de transport sense conductor o AGS (Automated Guided Systems) poden dur a terme tasques de transport dins de les instal·lacions, sobre una ruta predefinida, de forma més ràpida i eficient que els sistemes de transport intern tradicionals.

Per altra banda, els drons són un vehicle ideal per a tecnologies IoT de control d’estoc i inventari.

Cada cop més, la tecnologia no serà simplement una eina per reduir costos o guanyar eficiència, sinó que serà un factor estratègic que determinarà la competitivitat de l’empresa.

Fonts: DatexCorp, The IoT Magazine

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings