Your search results

4 consells bàsics en un projecte de construcció d’una nau industrial

La compra o el lloguer d’una nau industrial és l’opció més habitual en la majoria d’empreses, però n’hi ha d’altres que prefereixen comprar un terreny o sol industrial per construir-hi una nau que respongui exactament a les seves necessitats.

Hi ha diferents raons que porten una empresa a triar aquesta opció, com per exemple uns requeriments molt específics per a la nau, que no troben en les ja construïdes, la falta d’oferta de nau industrial de nova construcció o en bones condicions, o simplement la voluntat de desenvolupar un projecte a mig i llarg termini de forma flexible i escalada en el temps. Sovint, l’empresa adquireix el terreny, i desenvolupa la construcció en diferents fases, que li permeten adaptar les instal·lacions a requeriments futurs, i alhora fer la inversió de forma progressiva.

Un cop l’empresa decideix optar per l’adquisició d’un terreny per construir-hi el tipus de nau que necessita, ha de tenir en compte diferents factors:

1. La ubicació del terreny

La ubicació del terreny ens determinarà, en primer lloc, el preu per metre quadrat, que pot variar significativament, per exemple, de zones properes a Barcelona o àrea metropolitana a corones més allunyades. En general, les ubicacions menys massificades i allunyades de la capital solen tenir preus més econòmics, i alhora més disponibilitat de terreny. També cal tenir en compte les comunicacions i vies de transport que requereixi el tipus d’activitat que duu a terme l’empresa, ja sigui per a l’abastiment de matèries primeres, proximitat a clients o distribució. Un cop haguem triat la ubicació, és molt recomanable informar-nos sobre les polítiques municipals i normatives aplicables a la zona on volem adquirir el terreny, ja que a vegades poden condicionar l’activitat que s’hi desenvolupa.

2. La mida del terreny

Aquest és un factor que cal calcular amb projecció de futur. És a dir, hauríem de poder cobrir les necessitats d’espai i creixement més enllà del període d’amortització de la inversió en terreny i en construcció de la nau. Cal tenir en compte l’espai necessari actual, com emmagatzematge, producció, oficines…, i els espais adjacents per a pàrquings o d’altres.

3. El cost estimat de la inversió

Abans d’adquirir el terreny, és important tenir una valoració acurada i fiable del projecte total de construcció de la nau, així com altres necessitats addicionals: adquisició de maquinària, equipament antiincendis, sistemes de seguretat, ventilació, instal·lacions de subministraments… Hem de tenir en compte qualsevol inversió associada.

4. La definició del projecte

El més habitual és encarregar el projecte de construcció d’una nau industrial íntegrament a una enginyeria, a la qual haurem de proporcionar tota la informació possible sobre l’activitat que hi volem dur a terme i els nostres requeriments específics. L’empresa s’encarregarà, per exemple, de fer un estudi geotècnic del terreny, i assessorar-nos sobre el disseny d’accessos a la nau tant per a persones com per a vehicles, o els tancaments més recomanables segons el tipus d’activitat o els materials que s’hi hagin d’emmagatzemar.

Els materials de construcció són un element clau, per exemple si optem per una nau d’estructura de formigó o bé metàl·lica, o el tipus de coberta. En aquest darrer cas, es pot valorar instal·lar-hi plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum energètic. També cal tenir en compte la il·luminació i els sistemes de ventilació que s’hi instal·laran. Un altre cop, l’activitat de la nau determinarà en la majoria de casos quina és la millor opció.

Sobre el disseny interior, cal que s’optimitzi al màxim per afavorir la logística, tenint en compte la ubicació de les matèries primeres i espais d’emmagatzematge, la maquinària i les vies d’accés per a la recepció i expedició de mercaderies. Durant la definició del projecte podem aprofitar també per implementar tecnologies que facilitin les diferents tasques i processos de l’activitat industrial.

Com a darrera recomanació, un projecte de construcció d’una nau industrial sol fer-se amb una visió a mig i llarg termini, per tant serà essencial que tant la construcció com els materials siguin de qualitat, per allargar la vida útil de la nau i reduir al mínim les necessitats de manteniment o conservació. 

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings