Your search results

És possible el teletreball en la indústria?

L’inici dels períodes de confinament al març del 2020 es va traduir, entre altres coses, en un auge del teletreball. Més de dos anys després, aquesta modalitat de treball encara genera molts dubtes i, per què no dir-ho així, reticències: el teletreball es consolidarà o ha estat un recurs passatger en temps de pandèmia?

En aquest punt hi ha opinions molt diverses, perquè les casuístiques varien molt segons el perfil del treballador, el sector de l’empresa i l’empresa en si —pel nivell de digitalització i per la pròpia cultura empresarial. Si ens centrem en el sector industrial, és un sector amb un alt percentatge de perfils d’operaris, personal de manteniment, de logística i fabricació, que no poden fer la seva feina a distància, ja que no es poden endur la màquina a casa.

Segons un informe de Randstad Research, que analitza el teletreball a Espanya durant el 2020 i el 2021, al 2019 el teletreball va augmentar un 4,8%, mentre que al segon trimestre del 2020 ho va fer un 16,2%, i des d’aleshores ha mantingut una tendència creixent que apunta a una certa consolidació.

Si mirem al sector industrial en concret, els percentatges de teletreball han estat entre el 10% i el 13% durant aquests dos anys. Però, si analitzem per perfils, els operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors han estat per sota del 2%, i artesans i treballadors qualificats d’indústries manufactureres i construcció per sota del 5%. Evidentment, entre personal d’oficina i direcció i gerència els percentatges han estat prou més alts, fins a arribar a xifres entre el 35% i el 50%.

Hi ha alguna fórmula per consolidar el teletreball a la indústria?

Hi ha diversos factors que influeixen en la consolidació del teletreball a les empreses, el primer des quals és la pròpia naturalesa de la feina que s’hi fa. Això ja planteja un primer conflicte, ja que, com hem vist, una gran part dels treballadors de la indústria no poden fer la seva feina a distància, malgrat els avenços en tecnologies industrials remotes, como els tele-robots o els sistemes de control de qualitat automatitzats. Per tant, un sistema de teletreball híbrid només es podria plantejar per a una part de la plantilla, i potser no la més àmplia en funció de la indústria.

Altres factors com el nivell de digitalització de l’empresa, la cultura corporativa o les pròpies capacitats de l’equip per adaptar-se a un entorn més digital també influeixen en la consolidació del teletreball a la indústria, però són més superables que no la possible discriminació que pot suposar implementar un sistema de teletreball híbrid per a només una part dels treballadors.

No és un debat fàcil, ja que de moment tampoc no estan clars els beneficis del teletreball en si per a moltes persones. Per exemple, el fet de treballar des de casa suposa un clar avantatge si valorem el temps de desplaçament que estalviem —segons alguns estudis, la mitjana de desplaçament a Espanya oscil·la entre 20 i 60 minuts al dia emprats en desplaçament al lloc de treball—, l’estalvi de costos en benzina i/o transport públic, i el clar impacte positiu en el medi ambient. A més, en general el teletreball ha millorat la capacitat de concentració, la productivitat i l’autonomia, i s’han reduït els dies de baixa per malaltia.

Però, per altra banda, segons l’estudi de Randstad, un alt percentatge de treballadors van experimentar més estrès per la permeabilitat entre el temps de treball i el personal, ja que en no canviar d’entorn les tasques personals i les professionals acabaven no tenint uns horaris tan delimitats com quan es desplaçaven a l’empresa. També s’ha acusat la falta d’interacció amb els companys de feina, una disminució de la motivació per la soledat, o estrès per la falta d’un espai adequat per teletreballar o de les eines TIC adequades.

Segons el nostre parer, el teletreball és una tendència interessant i en vies de consolidar-se segons el sector i l’empresa, però no tant per al sector industrial ara per ara. Caldrà un nivell de digitalització molt més alt, un canvi profund de la cultura empresarial industrial i, sobretot, una bona proposta a nivell de recursos humans per tal que el teletreball no suposi una greuge per a determinats perfils, i es puguin compensar els beneficis tant econòmics com de conciliació i benestar que implica el teletreball per als perfil que, per la naturalesa de la seva feina, no el puguin fer ni tan sol de forma híbrida.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings