Your search results

Com reduir les despeses en un magatzem industrial?

El fet de reduir les despeses en un magatzem industrial és un dels aspectes que més sol preocupar les empreses, tant si es tracta d’un magatzem logístic o de distribució, com si l’empresa emmagatzema les matèries primeres que necessita per a producció pròpia. A més, en èpoques d’inestabilitat o d’incertesa econòmica, qualsevol reducció o optimització de les despeses es pot traduir no només en un augment del marge dels beneficis, sinó en un increment de la competitivitat.

Tot i que sempre és un bon moment per optimitzar els nostres costos, l’escenari actual ens convida encara més a ser prudents i mirar de reduir-los per assumir de la millor manera possible l’increment generalitzat de preus de les matèries primeres i dels subministraments d’energia que estan patint molts sectors industrials, així com les altes taxes d’inflació i la pujada dels tipus d’interès. Segons el Govern català, el creixement de l’economia catalana s’alentirà fins al 2023: d’acord amb l’Informe anual de l’economia catalana 2021, aquesta creixerà aquest any un 4,9%, mentre que al 2023 el creixement serà del 2,9%.

Val a dir que el 2021 va ser un any amb un creixement econòmic significatiu per a la majoria de sectors, i on la indústria catalana va tenir un creixement del 5,6%. Tant l’economia com el mercat laboral han mostrat una increïble capacitat d’adaptació i resiliència davant dels contratemps i daltabaixos dels darrers temps.

Tanmateix, com hem comentat abans, val la pena ser previsors i aprofitar per posar a lloc alguns aspectes del nostre magatzem industrial que ens ajudin a estalviar costos, al mateix temps que evitem errors en les comandes que ens puguin fer perdre clients i afectin la nostra reputació. Una de les conseqüències que han tingut les circumstàncies socials i econòmiques actuals és que molts magatzems tenen més referències que mai —especialment els logístics i de venda online—, però tenen menys personal, la qual cosa pot donar peu a més errors en les comandes i en l’organització i gestió en general.

1. Un entorn de treball net i ordenat

La frase «un lloc per a cada cosa i cada cosa en el seu lloc» hauria de ser la màxima de qualsevol magatzem. A més d’afavorir els errors en les comandes i en l’estoc, un magatzem brut i desendreçat fa que l’ambient de treball i les pròpies persones siguin més desorganitzades, cometin més errors i siguin menys productives. En aquest sentit, és recomanable automatitzar al màxim possible les tasques del magatzem, per exemple amb sistemes de picking automatitzats i un SGA, que facilitaran al personal la preparació i expedició de comandes, o bé el control de l’estoc de cara a producció.

2. Controlem l’estoc al màxim

Un dels principals problemes que tenen els magatzems, i on les pèrdues —o l’estalvi— poden ser més paleses és l’estoc. Per evitar sobreestocatge o trencament d’estocs, i poder fer una rotació adequada de les matèries que tenen caducitat, cal en primer lloc un sistema d’emmagatzematge que s’adapti a cada empresa, i en segon un software de control d’estocs. Les empreses logístiques o grans empreses acostumades a gestionar una alta quantitat de referències solen tenir ja aquesta mena de sistemes, però entre les petites i mitjanes empreses encara n’hi ha que no han digitalitzat ni automatitzat molts processos del magatzem que els poden estar sortint més cars del que sembla.

3. Cuidem el personal de magatzem

Encara que no ho sembli, un dels errors que afecten el cost del magatzem és la rotació de personal, que sol comportar la incorporació freqüent de personal poc experimentat. A vegades les empreses estan acostumades a assumir que el personal de magatzem aporta poc valor afegit. Però, en realitat, la corba d’aprenentatge, la rotació elevada i la desmotivació del personal de magatzem tenen un cost real per a l’empresa. El fet de tenir personal expert, que conegui el funcionament del magatzem i fins i tot ens ajudi a optimitzar-lo i fer-lo més eficient és essencial per no incórrer en costos innecessaris.

4. Reduïm l’embalatge al mínim necessari

L’embalatge és un dels punts de pèrdua de valor del magatzem. Un cost necessari, però inevitable. Moltes empreses continuen fent servir els mateixos sistemes d’embalatge de tota la vida, però sorgeixen constantment alternatives més eficients i econòmiques que podem valorar. A més, podem optar per opcions d’embalatge més sostenibles que no perjudiquin el medi ambient i ens donin valor afegit com a empresa.

Els quatre punts que hem exposat són els que més sovint ajuden les empreses a reduir costos i millorar l’eficiència del seu magatzem, però en poden haver d’altres de més específics relacionats amb la seva activitat. Un darrer suggeriment: Es pot fer una reunió de brainstorming amb el personal de magatzem i els responsables, on tothom aporti idees per millorar el funcionament d’aquest departament, o per detectar problemes o processos ineficients.

Fonts: La Vanguardia, Generalitat de Catalunya, RemaxDoors.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings