Your search results

Què és l’auditoria normativa per a naus industrials?

Davant de l’escenari econòmic actual, les empreses han cercat fórmules diferents, i a voltes creatives, per optimitzar la seva activitat i fer inversions més eficients.

Al llarg del 2018 ja s’ha pogut palesar una recuperació econòmica i una tendència a l’estabilització cada cop més consolidades, i al primer trimestre del 2019 la facturació industrial va créixer al març un 1,2% més que al mateix període de l’any anterior. Però el creixement industrial s’està topant amb unes barreres que ja fa temps que manifesten: cada cop hi ha més escassedat de naus industrials en bones condicions i de mida gran. De fet, l’estat de la nau ha esdevingut un factor determinant en la compravenda o lloguer.

Per això, i especialment a l’hora de comprar, el nou propietari vol analitzar molt més a fons l’immoble, per conèixer-ne tots els pros i contres des del punt de vista normatiu, i demanen una auditoria normativa per assegurar-se que no hi ha cap incompatibilitat amb l’activitat que hi volen desenvolupar, o que l’adaptació d’aquesta a la normativa corresponent no requerirà inversions excessivament elevades.

QUINES SITUACIONS D’INCOMPATIBILITAT PODEN TENIR LLOC?

Segons Tectram Enginyers, especialistes en auditoria normativa, cada cop més empreses demanen aquest servei per poder descartar escenaris d’incompatibilitat i analitzar els factors legals en cada cas, per quantificar, minimitzar i optimitzar la inversió. Les incompatibilitats que es poden trobar són bàsicament:

  1. Situacions d’incompatibilitat normativa en què es palesa que el desenvolupament de l’activitat a la nau industrial és directament incompatible amb la normativa vigent. Alguns casos:
    • Incompatibilitat urbanística
    • Incompatibilitat de caràcter normatiu, per exemple el Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials prohibeix la instal·lació d’una activitat amb risc d’incendi alt en una nau Tipus A.
  2. Situacions que exigeixen una elevada inversió en implantació de mesures correctores. És a dir, situacions en què, encara que no hi hagi una incompatibilitat de caràcter normatiu, l’adaptació a la normativa sí que requereix una inversió econòmica molt elevada.
  3. Situacions que imposen condicionants físics que impossibiliten el desenvolupament de l’activitat que s’hi vol dur a terme. Seria una variant del punt 2, ja que són situacions en què l’aplicació de la normativa exigeix la implantació d’una sèrie de mesures correctores que poden comprometre la distribució i/o la configuració dels espais i el desenvolupament de l’activitat.

El fet d’analitzar les possibilitats d’adaptació a la normativa de la nau industrial permet a les empreses calcular la inversió necessària de forma molt més precisa, i fins i tot replantejar-se l’adequació de la nau en concret, segons l’activitat que hi vulgui desenvolupar.

Fonts: Masachs, Tectram Enginyers

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings