Your search results

Les fonts d’energia per a la indústria: revolució verda

La contribució de les energies renovables al conjunt de producció peninsular ha estat del 58,5% el gener, gràcies a l’increment de la producció hidràulica, eòlica i solar fotovoltaica. Durant el mes de gener, la tecnologia eòlica va ser la principal font de generació amb el 32,2% del total de producció, seguida per la nuclear amb un 22,4%, segons dades del butlletí mensual de gener de 2023 de la Red Eléctrica Corporación.

Per als processos industrials, les energies no renovables tenen una gran importància. A la indústria manufacturera és el principal consumidor d’energia elèctrica, gas natural i petroli. D’acord amb l’estudi de CaixaBank Research, aquest sector és el principal consumidor sumant un 54% de l’energia total consumida. Destaca el petroli com a principal tipus d’energia consumida per aquest sector, en un 72%.

A causa d’aquesta dependència d’aquestes fonts d’energia que han patit un important augment de preus, els costos de producció industrial s’ha incrementat fins a un 8,2% el 2023, segons dades de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) de l’INE.

D’altra banda, s’ha de destacar que, malgrat la importància de les energies verdes, fins a quin punt és possible deixar d’utilitzar les fonts no renovables? Sectors amb altes demandes de fonts de calor i, per tant, amb alt consum energètic com són les indústries pesants no tenen alternatives per les limitacions tècniques. Per exemple, una placa solar no té el poder de producció de calor necessari, cosa que sí que és possible a través de la combustió de combustibles fòssils.

El futur sembla que arribarà de la mà de projectes que treballen amb hidrogen verd. Aquest gener, el Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret per a la concessió de 74 milions d’euros per posar en marxa quatre projectes d’hidrogen renovable a Espanya. Les beneficiàries han estat quatre empreses H2B2, SENER, Nordex i IVECO.

L’hidrogen renovable és clau per descarbonitzar sectors o processos amb més complexitat de descarbonització com poden ser el transport pesant o els processos industrials que requereixin altes temperatures. Per a produir-lo, s’ha de generar electricitat en un parc eòlic o solar i aquesta electricitat es fa passar per l’aigua per descompondre-la en els seus elements químics fonamentals, és a dir, en hidrogen i oxigen.

No obstant això, també té diverses contraindicacions i problemes que s’hauran de solucionar com són la necessitat d’una gran quantitat d’aigua per a produir-ne, en un moment d’escassetat de recursos hídrics i la necessitat de crear una forma de transportar l’hidrogen, ja que no es poden aprofitar directament les canonades de gas natural.

Amb tot, és aconsellable usar energies renovables. Per això s’ha de dur a terme una planificació de les necessitats reals de la teva empresa. Cada cop anirem veient més casos d’èxit d’indústries que aposten per les energies renovables.


Fonts:

El encarecimiento de la energía y su impacto en la industria manufacturera: ¿a qué sectores está afectando más?

Boletín mensual. Enero 2023

Hidrogen verd: ni tan fàcil ni tan sostenible com sembla

Energías renovables en la industria: pros y contras

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings