Your search results

Com millorar la productivitat en la indústria metal·lúrgica?

Sovint parlem de la indústria com una sola entitat, però el cert és que hi ha molts subsectors de producció industrial, que tenen característiques i necessitats intrínseques ben diferenciades, i per suposat, es veuen afectats de forma diferent per factors socials i econòmics externs.

Aquest ha estat el cas del sector del metall o metall-mecànic, un sector de pes dins del PIB espanyol, i que al 2022 s’ha vist afectat per la guerra d’Ucraïna, que ha encarit el preu de metalls com l’acer fins a un 40%-50%, i ha alentit de forma indirecta la producció en el sector automobilístic, entre d’altres, per la manca de peces i components.

La crisi del sector energètic, amb la pujada de preus del gas i l’electricitat, també ha colpejat durament aquest sector, que té una elevada dependència de fonts energètiques tradicionals, especialment la indústria dels metalls pesants, que té uns requeriments energètics massa elevats per poder substituir-les, ara per ara, per fonts alternatives.

Malgrat aquest context, a Catalunya el sector del metall va generar al 2022 unes vendes a l’exterior per valor de 32.000 milions d’euros, un 19% més que al 2021. Els subsectors que més han experimentat increments de les exportacions són el de fabricació de vehicles, maquinària i aparells mecànics, i aparells i material electrònic.

Tanmateix, tot i les bones dades del sector metall-mecànic català, la incertesa generalitzada a nivell social i econòmic demana prudència i, sobretot, preparar-se al màxim per ser més eficients i competitius davant de possibles imprevistos. En aquest sentit, què pot fer aquest sector per millorar la seva productivitat? Hi ha algunes idees que moltes empreses ja han implementat amb èxit.

Quins beneficis té millorar la productivitat del sector metal·lúrgic?

  • Ens assegurem de fer servir de forma efectiva els recursos disponibles, la qual cosa augmenta el volum total de la producció i en redueix els costos.
  • Reduïm el preu dels béns i proporcionem productes de millor qualitat al mercat.
  • Podem augmentar els salaris de la nostra plantilla, per millorar el benestar i retenir el talent i l’experiència.
  • En general, reduïm costos i incrementem beneficis.
  • Ens permet tenir més capacitat per augmentar les exportacions.

Com podem millorar la productivitat del sector metal·lúrgic?

Com bé ja sabeu, cada empresa és un món amb les seves particularitats i reptes, però hi ha algunes idees que es poden adaptar i implementar per millorar aquest factor:

  1. Digitalització. És el primer punt i, segons el nostre parer, el més important si volem ser més productius i eficients. Per començar, les naus industrials més digitals són també energèticament més eficients, un dels punts que més afecta el sector del metall. La digitalització pot millorar fins a un 15% l’eficiència energètica, reduir en un 25% les incidències laborals i en un 5% l’absentisme. Altres tecnologies, com el control de qualitat per visió artificial o l’automatització ens ajudaran a reduir incidències i errors en la producció, amb la consegüent pèrdua de temps i costos que aquestes incidències comporten.
  2. Manteniment predictiu amb IoT. Tecnologies com la intel·ligència artificial s’apliquen al manteniment predictiu en la indústria del metall, del automòbil, etc., per detectar problemes abans que es produeixin, i poder així evitar aturades en la producció i reparacions amb costos molt més elevats per no haver detectat el problema a temps.
  3. Captació i retenció del talent. Un dels punts més crítics en la productivitat és sovint la falta de personal qualificat i l’excessiva rotació de personal en aquest sector. En aquest punt cada empresa hauria de fer un autoanàlisi per veure com està impactant aquest problema en la seva capacitat productiva, ja que hi poden haver diferents causes. Però el fet és que al sector hi ha una manca creixent de professionals qualificats que limita el creixement de l’activitat, la productivitat i la competitivitat. Les empreses capaces de fer més atractius els seus llocs de treball i retenir el talent tindran un clar avantatge en aquest sentit.
  4. Forjar relacions estratègiques amb partners del procés productiu. Això és un fet que s’està duent a terme especialment en processos d’economia circular, per al reciclatge i aprofitament de productes de rebuig com el paper, que poden ser la matèria primera d’altres indústries. Però es pot aplicar a qualsevol part del procés o fins i tot de la cadena de subministrament per abaratir costos, ser més sostenibles o guanyar eficiència i rapidesa.

Si necessites consells més específics a nivell de taller, en aquest article de Tecnología para la industria s’analitzen opcions com el lean manufacturing, la segmentació del mix de productes, i altres solucions a nivell de processos.

La nostra recomanació és que la millora de la productivitat passa per la digitalització dels processos i per invertir en el nostre personal, ja sigui en la captació de talent o en la formació contínua i la retenció del que ja tenim.

 

Fonts:

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings