Your search results

Estat del sector de naus industrials a Catalunya 2022

Al llarg dels darrers quatre anys hi ha hagut, i encara n’hi ha, diversos factors que han afectat durament el sector industrial, com la pandèmia de COVID, la guerra de Rússia i Ucraïna, l’estrès de la cadena de subministraments globals, la falta de components elèctrics i electrònics, l’encariment d’algunes matèries primeres com l’acer o la crisi energètica que afecta Europa, per esmentar-ne només els més destacats. Evidentment, això ha afectat també el sector de naus industrials, però, de quina manera?

Masachs ha tancat el seu informe anual de l’any 2022 sobre l’estat del sector de naus industrials a Catalunya amb algunes dades i conclusions molt interessants.

Quines són les tendències globals en relació al sector immobiliari?

Abans d’entrar en detall a l’informe sobre naus industrials a Catalunya, analitzem les tendències del context macroeconòmic que detalla l’informe de PWC en relació al sector immobiliari, Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2023.

D’acord amb aquest estudi, la principal causa de preocupació, en el 91% de les persones enquestades, és la inflació, seguida de prop per l’evolució dels tipus d’interès (89%) i el creixement econòmic europeu (88%). La incertesa política a escala mundial, regional i nacional és motiu de gran preocupació per al 79%, el 68% i el 54% dels enquestats, respectivament.

Com a factor positiu, el 93% destaquen que l’ESG (Environmental, Social and Governance), és a dir, la gestió d’un negoci ambientalment i socialment sostenible, és el factor més important per a la transformació organitzativa en el sector immobiliari durant els propers 20 anys. Per a les persones enquestades, la preocupació pel medi ambient va més enllà d’un mer valor corporatiu o del compliment amb la normativa: un full de ruta ESG clar pot ajudar a calcular el risc de manera més eficaç, millorant potencialment les condicions de finançament i d’assegurances.

Una altra dada interessant és que el 60% assenyala la importància d’augmentar la diversitat dins de les seves organitzacions. Les iniciatives de diversitat, igualtat i inclusió (DEI) tenen el potencial de fomentar la creativitat i la resiliència en organitzacions que sovint fins ara han estat monoculturals.

Així, un cop més, valorem que a nivell global el sector immobiliari és molt resilient, i continuaran les oportunitats de creixement i rendiment de les inversions, encara que sí que canviaran els criteris del que es considera o no una bona oportunitat. Els inversors immobiliaris prioritzaran l’estabilitat a llarg termini, i la indústria renovarà l’enfocament sobre com desenvolupa la seva activitat.

El sector de naus industrials a Catalunya al 2022

Pel que fa al sector de naus industrials a Catalunya, durant el 2022 es va reduir el total de metres quadrats gestionats en un 19%, així com l’estoc total de naus industrials disponibles, principalment a causa de l’alta demanda i de l’escassedat de producte nou, com ja venim comentant els darrers anys. Per altra banda, sí que ha augmentat el valor de les operacions que s’han dut a terme, i el total d’operacions tancades s’ha incrementat en un 12% respecte del 2021.

Això s’ha traduït en un increment del preu per metre quadrat, tant de lloguer com de venda. Respecte de l’any anterior, el preu per metre quadrat de venda s’ha incrementat en un 19,7%, i el de lloguer en un 13,3%.

Per altra banda, continua la tendència a la demanda de naus de mida petita i mitjana, entre 500 m2 i 1500 m2. Les operacions logístiques, malgrat que solen ser de grans i terrenys de més de 2000 m2, són poc habituals, i molts dels complexos logístics que es construeixen ja es fan sota demanda prèvia, per tant no surten al mercat. Del total d’operacions de Masachs al 2022, un 44% van ser naus de menys de 500 m2,  un 40% de naus entre 500 i 1000 m2. Les operacions de més de 2000 m2 van representar el 6% de les operacions.

Com a dada positiva, disminueix el nombre d’operacions que tenen com a finalitat la reducció de l’activitat. Un 30% de les operacions van ser degudes a un canvi d’ubicació, un 29% a ampliació de l’activitat, i un 27% a nova activitat. Cal destacar que un 14% van ser operacions d’inversió, una dada que tendeix a l’alça any rere any. Els sectors de la indústria (46%) i d’emmagatzematge (25%) segueixen sent els que mouen més activitat immobiliària.

Vols més detalls? Descarrega ara l’Informe_anual_Masachs_2022.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings