Your search results

Característiques i usos d’una nau industrial amb moll de càrrega

01 setembre 2023

Les naus industrials amb moll de càrrega tenen un paper cabdal en les operacions de les empreses tant industrials com logístiques. Els molls de càrrega són estructures que es dissenyen específicament per facilitar la càrrega i la descàrrega de mercaderies de forma ràpida i segura, alhora que contribueixen a minimitzar els temps d’inactivitat i a optimitzar els processos de distribució.

Com ha de ser una nau industrial amb moll de càrrega, i en quins sectors es fa servir amb més freqüència?

Característiques d’una nau industrial amb moll de càrrega

Les naus amb moll de càrrega es dissenyen pensant en optimitzar la logística i la cadena de subministrament, ja que la principal funció d’aquests molls és permetre la transferència directa i eficient de mercaderies o matèries primeres entre el vehicle de transport i el magatzem. Això redueix significativament el temps necessari per carregar i descarregar mercaderies, disminueix els costos operatius i, per tant, permet garantir temps de lliurament més curts ja sigui al següent punt de la cadena de subministrament o al client final.

  1. Molls de càrrega ajustables. Les naus industrials més modernes solen tenir molls de càrrega ajustables en alçada, per adaptar-se a diferents mides de camions o altres vehicles de transport i a diferents nivells de plataformes. Això facilita la càrrega o descàrrega i evita que els productes o les estructures es puguin malmetre per una manipulació defectuosa.
  2. Plataformes de càrrega segures. Les plataformes de càrrega han d’estar dissenyades per ser resistents i antilliscants, per minimitzar el risc d’accidents durant la càrrega o descàrrega. També és recomanable que comptin amb sistemes de seguretat com baranes o topalls per evitar caigudes.
  3. Portes seccionals i segells de moll. Les portes seccionals permeten un tancament hermètic entre la nau i el vehicle de càrrega, la qual cosa minimitza la pèrdua de temperatura i ajuda a mantenir un ambient controlat al magatzem. Els segells de moll també són essencials per evitar corrents d’aire i l’entrada de pols i humitat. Això és especialment important en indústries com l’alimentària, que necessiten entorns nets i amb temperatura controlada.
  4. Equipament de càrrega: A més dels molls de càrrega en si, aquestes naus industrials solen comptar amb equipament addicional per facilitar les operacions, com ara carretons elevadors, sistemes de transport intern i àrees d’emmagatzematge temporal.

Les naus industrials amb moll de càrrega de construcció més recent o que s’han reformat a fons també tenen en compte criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat.

A quins sectors són més necessaris els molls de càrrega?

Atès que els molls de càrrega són molt versàtils, es poden adaptar a una àmplia gama de sectors i indústries. Bàsicament, qualsevol empresa o indústria que necessiti carregar o descarregar productes, mercaderies o matèries primeres de forma regular pot beneficiar-se d’una nau industrial amb moll de càrrega. Tanmateix, hi ha alguns sectors per als quals és un element imprescindible:

Logística i distribució

En aquest sector els molls de càrrega són fonamentals, ja que les empreses que es dediquen sobretot a la recepció, l’emmagatzematge i la distribució de productes necessiten optimitzar al màxim tots els punts de la cadena de subministrament, entre ells la ràpida transferència de mercaderies, per reduir els temps d’enviament fins al client final. Per a les empreses d’e-commerce o empreses que serveixen a e-commerce això és un punt especialment crític, ja que el temps és un factor essencial en la decisió de compra del client final.

Indústria manufacturera

Aquest tipus d’indústria és un dels que tradicionalment més fan servir molls de càrrega per rebre matèries primeres i enviar el producte acabat o les peces fabricades. A més, sovint l’integren amb la línia de producció per facilitar al màxim el moviment de productes entre l’arribada i la sortida i les instal·lacions interiors.

Construcció

En empreses de construcció es fan servir molls de càrrega, ja que solen treballar amb matèries primeres o maquinària de pes elevat i/o de gran volum, i per tant necessiten que la càrrega i descàrrega siguin eficients, ràpides i segures.

Indústria alimentària i farmacèutica

Aquests subsectors industrials solen necessitar uns processos ràpids i eficients, ja que en el cas que els productes necessitin fred no pot passar massa temps entre la càrrega i descàrrega i l’emmagatzematge adequat, per evitar que les mercaderies es malmetin.

Indústria de l’automòbil

En la fabricació i distribució d’automòbils i components, els molls de càrrega són essencials per a la recepció de peces i l’enviament de vehicles acabats.

El comerç tant a l’engròs com al detall també han començat a beneficiar-se de l’ús de naus industrials amb molls de càrrega, ja que els permet rebre grans quantitats de productes de forma més eficient i ràpida, i per tant atendre la demanda de forma més competitiva.

En resum, les naus industrials amb molls de càrrega són essencials en una gran varietat de sectors, ja que permeten agilitzar les operacions logístiques i millorar l’eficiència de la cadena de subministrament.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings