Your search results

Autoconsum fotovoltaic per a empreses industrials

28 novembre 2018

Fa molt de temps que se sent a parlar d’autoconsum energètic, tot i que no sempre des d’un vessant favorable. Però l’escenari ha canviat, i molt. A dia d’avui l’autoconsum ha esdevingut la forma més òptima, directa i fàcil d’estalviar en la factura elèctrica, alhora que la més sostenible, especialment per a les empreses industrials.

Què ha canviat, en els darrers anys, en el mercat de l’autoconsum? Hi ha bàsicament dos factors que han influït en aquest canvi de paradigma. Per una banda, el preu de l’energia elèctrica s’ha incrementat i ha assolit un nivell rècord, la qual cosa es transforma en una despesa elevadíssima per a empreses industrials. Per una altra, el cost de produir energia solar és el més baix de la història, gràcies als avenços tecnològics i a les economies d’escala.

Analitzem amb més detall els diferents factors d’aquest canvi.

1. FACTORS DERIVATS DE LA SITUACIÓ DE MERCAT

Un dels principals canvis ha estat el fet que la Comunitat Europea ha aixecat les mesures de protecció contra les plaques fotovoltaiques fabricades a Xina, amb la conseqüent baixada de preus a tot el mercat europeu. 

Al mateix temps, el Govern xinès ha deixat de subvencionar les instal·lacions fotovoltaiques, la qual cosa ha provocat una caiguda del mercat intern. Per tant, els fabricants xinesos han hagut de ser més agressius en altres mercats, a causa bàsicament de l’excés d’oferta, i el continent europeu ha esdevingut molt atractiu des de la supressió del control de preus.

2. FACTORS ECONÒMICS

Els canvis en el mercat han comportat que el ROI de la inversió en una instal·lació de plaques fotovoltaiques esdevingui molt més interessant per a empreses i particulars. Evidentment, l’amortització dependrà de la inversió, però avui en dia els retorns en un sistema d’autoconsum per empreses poden arribar fins i tot als 4 anys, i en la majoria de casos estan entre els 5 i 8 anys.

Com més elevada és la inversió, més gran és l’estalvi aconseguit en els 25 anys de vida mitjana de la planta. Si el que es busca és un retorn ràpid, es pot optar per dividir la inversió en varies fases, i així s’aconsegueixen els retorns que hem esmentat abans per a cadascun dels trams.

A més, l’avantatge d’aquest tipus d’instal·lacions és que sempre es poden ampliar si les necessitats augmenten, per tant no cal sobredimensionar el projecte en un inici.

Si parlem d’empreses industrials, cal tenir en compte que els seus consums són més plans que els habitatges residencials. A més, tenen una producció planificada i horaris establerts, per tant tenen l’avantatge que poden planificar les necessitats energètiques amb més precisió.

Si el sistema està ben dimensionat, més del 90% de la generació fotovoltaica aconseguida ha de ser destinada a l’autoconsum.

3. FACTORS TECNOLÒGICS 

L’avenç en les tècniques de fabricació i materials ha fet que només sigui necessària una teulada, o les marquesines d’un pàrquing, per fer la instal·lació de les plaques. Les teulades d’uralita o altres materials poc resistents, que no suportarien el pes de les plaques, són cada cop més escasses. Per tant, la majoria d’infraestructures no tenen problema per sustentar una instal·lació d’energia solar.

Una creença comuna és que fan falta bateries. L’autoconsum fotovoltaic per a empreses no es basa en l’emmagatzematge de l’energia, si no en consumir instantàniament l’energia que es genera. Les bateries són recomanables en el moment en què les corbes de consum i les de generació solar són molt diferents. Però aquest fet és molt més comú en instal·lacions residencials.

4. FACTORS LEGALS

L’escenari legal ha millorat molt en els darrers anys per a aquest sector. Des del 2015 l’autoconsum és legal, i està regulat en el RD900/2015. No obstant això, inclou el famós «impost al sol», que curiosament exclou els sistemes amb potències de menys de 10 kW (la majoria dels sistemes residencials). Però des del canvi normatiu del 2018s’elimina l’impost al sol i s’obre la porta a diferents formes d’autoconsum més innovadores i eficients.

Per exemple, és possible l’autoconsum compartit. Les empreses poden fer la instal·lació en una sola planta i distribuir l’energia a d’altres. Això és una forma d’agregar demanda per tal d’arribar a consumir el 100% d’allò que es produeix. És per tant un autoconsum molt més eficient.

La derogació de «l’impost al sol» ha suposat doncs l’eliminació de barreres, no només econòmiques, sinó burocràtiques —es redueixen al mínim tràmits per a instal·lacions de 100 kW—. Això equivaldria a 300 plaques, és a dir, 600 m2 d’instal·lació, molt per sobre del que necessiten la majoria d’empreses.

En resum, en els darrers mesos hi ha hagut molts canvis a tots els nivells que han confluït (situacions de mercat, factors econòmics, raons tecnològiques i simplificacions legals) i han transformat substancialment l’escenari de l’energia solar al nostre país. És per tant l’hora que particulars i empreses ens en beneficiem i, mitjançant l’autoconsum solar, reduïm costos alhora que guanyem eficiència i competitivitat de manera verda i sostenible.

Article en col·laboració amb Aleix Massana, director de Solit Energia.

Si vols saber més sobre l’autoconsum solar, visita www.solitenergia.com!

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings