Your search results

S’esgoten les naus industrials a Terrassa

Les naus industrials de més de 1500 m2 i de qualitat són cada cop més escasses 

Segons la notícia publicada al Diari de Terrassa el passat 24 de març, la reactivació del sector industrial, juntament amb l’escassedat de sòl, han provocat una disminució del nombre de naus disponibles a l’àrea de Terrassa. 

Des de mitjans del 2013 el sector industrial s’ha reactivat de forma progressiva, i això s’ha reflectit en el nombre de naus industrials que es venen o lloguen, que s’ha multiplicat per dos cada any fins al 2015. 

En canvi, el nombre de naus disponibles disminueix cada any. Per posar-ne algunes xifres, al 2013 n’hi havia 185 naus disponibles per comprar o llogar —de les quals un 15% eren obsoletes—; al 2014, la xifra s’havia reduït a 130, però amb el 30% d’obsoletes.

Aquest augment de la demanda en un sector on hi ha poc producte disponible ha comportat per una banda un augment del preu tant de lloguer com de venda, preus que van tocar fons al 2013, però que des d’aleshores augmenten de forma regular any rere any.

Per altra banda, les empreses que busquen una nau d’una certa mida, especialment de més de 1500 m2 i de bona qualitat —entenem per bona qualitat una nau aïllada, amb més de vuit metres d’alçada, ubicada en un carrer ample i amb construccions actuals—, comencen a marxar a altres localitats, com la zona del Bages, on hi ha més disponibilitat tant de sòl com de naus industrials.

Segons Pere Masachs, “no es tracta només del fet que a Terrassa hi hagi poques naus industrials, el més alarmant és que hi ha poca disponibilitat de sòl per a ús industrial, bàsicament perquè en els darrers temps no s’han promogut zones noves per a aquest ús”. Actualment, només hi ha quaranta mil metres disponibles per a una localitat on es comercialitzen trenta mil metres quadrats cada any. La solució passa per destinar més sòl a ús industrial.

L’empresa Masachs gestiona la compravenda i lloguer del 80% de naus a Terrassa, i cada any realitza una anàlisi de l’estat del sector immobiliari industrial. Segons les seves dades, al 2015 el 39% d’operacions van ser generades per empreses de nova creació; el 28% per ampliació d’activitat i un 7% per inversió.

Vols llegir la notícia completa?

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings