Your search results

Els 3 wearables més utilitzats a la indústria

La tecnologia està present en pràcticament qualsevol aspecte de la nostra vida tant personal com professional, i els sectors industrials no en són una excepció. Com ja hem comentat en altres articles, les tecnologies basades en Internet of Things (IoT), intel·ligència artificial (IA) o immòtica (domòtica aplicada al sector terciari i industrial) estan esdevenint cada cop més populars entre les empreses industrials.

Dins d’aquestes tecnologies, l’ús de wearables o dispositius portàtils a la indústria està agafant especial rellevància. Aquests dispositius es fan servir sobretot per recollir, transmetre i consultar dades. Això, traslladat als sectors industrials, s’aplica a la millora de la seguretat, i un increment de la productivitat i l’eficiència, ja que facilita i automatitza moltes tasques, i disminueix errors manuals.

Quins són els wearables o dispositius portàtils que més s’estan fent servir a la indústria?

Rellotges intel·ligents

Moltes persones ja estan acostumades a portar un rellotge intel·ligent que els permet mesurar l’activitat física, o connectar-se al mòbil per veure les trucades i missatges. En el sector industrial, es fan servir per monitoritzar dades en temps real, com per exemple la freqüència cardíaca, la temperatura corporal i la ubicació dels treballadors, per prendre decisions sobre els protocols de salut i seguretat.

També es fan servir per enviar alertes i notificacions als treballadors sobre el terreny en temps real, per exemple comunicar l’arribada de comandes, la disponibilitat de peces, o els avisos automatitzats de la maquinària durant el procés productiu.

Ulleres intel·ligents

Les ulleres intel·ligents incorporen un petit display o pantalla als vidres que permet als treballadors llegir dades o missatges, alhora que els deixa les mans lliures per fer altres tasques. Per exemple, es fan servir per guiar els treballadors en un procés o per explicar pas per pas com funciona una màquina o com reparar un equip, fins i tot amb assistència remota en temps real. També es fan servir el logística, per proporcionar dades d’ubicació, d’estoc o de comandes en curs.

Roba intel·ligent

La roba intel·ligent incorpora sensors i components electrònics que capten i transmeten dades com la ubicació, la temperatura corporal, el moviment, les constants vitals, o les condicions ambientals. Per tant, a nivell de seguretat i de prevenció de riscos laborals, dona informació molt valuosa per valorar riscos de salut de determinats llocs de treball o tasques, millorar l’ergonomia, i fins i tot controlar les condicions mediambientals en què es treballa, per exemple la temperatura, la humitat i la qualitat de l’aire.

De la mateixa manera, els cascos intel·ligents poden captar els moviments del cap dels treballadors i detectar caigudes o lesions.

Actualment, la indústria està incorporant els wearables sobretot a les àrees de prevenció de riscos laborals, per a tasques de picking i preparació de comandes als magatzems logístics, i a cadenes de producció, per exemple per controlar i reparar maquinària. Però hi ha dispositius més específics i que es poden fer servir per agilitzar una gran diversitat de tasques a la indústria, com els rastrejadors d’activitat física o els anells intel·ligents.

 

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings