Your search results

El paper de l’inversor en la recuperació del sector immobiliari

Segons l’informe sobre el mercat de l’habitatge que elaboren de forma anual el Grupo Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra, la recuperació es produeix de forma desigual segons la província: mentre que a Barcelona i Madrid la recuperació de preus està per sobre del 9%, a llocs com Sevilla, Saragossa o València no arriba al 2%.

A més, els experts avisen que aquesta recuperació, tot i que és positiva, s’ha de contextualitzar: els preus estan encara per sota d’anys anteriors, no arriben, i probablement no ho faran en els propers anys, a les xifres del 2006.

En aquest marc, el paper de l’inversor és cabdal per a la recuperació d’aquest sector, com mostren les xifres de l’informe. Els baixos tipus d’interès del Banc d’Espanya contribueixen a potenciar la inversió immobiliària, fet que insufla una mica d’aire a un dels sectors més castigats per la crisi.

Si ens centrem en Barcelona, trobem que gairebé el 40% de les operacions de compravenda es fa com a inversió. D’aquestes, una de cada vuit operacions es fa amb pagament immediat, sense hipoteca, i el 42% les fan estrangers.

Així, la inversió immobiliària representa ara per ara un percentatge molt significatiu de l’activitat del sector. A més, pel que fa a la immobiliària industrial, la inversió és una via de finançament alternativa per la qual opten cada cop més empreses.

Al 2015, a Masachs un 50% de les operacions de compravenda de naus industrials tenia com a finalitat la inversió immobiliària, en molts casos com a sortida a la necessitat de finançament empresarial.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings