Your search results

Avantatges i usos de les naus industrials prefabricades

El mercat de naus industrials fa ja un temps que arrossega el problema de la manca de naus en bones condicions, ja que molt producte disponible està obsolet, és a dir, són naus que requereixen una elevada inversió en reformes, o fins i tot cal enderrocar-les i fer-les de nou. Davant d’aquest escenari, moltes empreses opten per construir la seva pròpia nau, ja que això els permet adaptar-la completament a les seves necessitats.

Tanmateix, la construcció d’una nau amb mètodes tradicionals implica una inversió en temps i costos elevada, i pot no estar justificada per l’ús que se li vol donar.

Davant d’això, les naus industrials prefabricades, ja siguin de formigó o amb estructures metàl·liques, són una opció cada cop més estesa. En general, les estructures prefabricades són més econòmiques i de construcció més ràpida que les d’obra.

Cal tenir en compte, però, que serà l’activitat de la nau la que defineixi quines opcions tenim a l’hora de triar un tipus de construcció o una altra, és a dir, si necessitem més espais oberts o tancats, què hi processem o emmagatzemem, o si hi treballen persones de forma continuada o no.

Naus prefabricades de formigó

Consisteixen, de forma molt simplificada, en estructures modulars de formigó que es fabriquen a les instal·lacions del proveïdor, i que posteriorment es traslladen per ser muntades a l’indret on s’hagi d’ubicar la nau. És l’opció més sol·licitada en naus prefabricades per a activitats de producció industrial.

  • S’hi poden construir espais amples, però no molt alts, i amb menys aprofitament de la llum natural que altres estructures.
  • Són més resistents i perdurables que les estructures metàl·liques.
  • El temps de fabricació i muntatge és inferior comparat amb la construcció tradicional.
  • El formigó és incombustible, no requereix tractaments addicionals, i és aïllant tèrmic, per tant ens facilita el compliment de la normativa antiincendis.

Naus prefabricades metàl·liques

En aquest cas, les estructures es fabriquen amb acer o metall. Són més lleugeres que les prefabricades de formigó o les construccions d’obra tradicional, per al qual cosa requereixen menys cimentació.

  • Són estructures ideals per a espais semioberts o cobertes.
  • En ser més flexibles, permeten que l’espai creixi o es modifiqui a posteriori.
  • No són tan resistents com les de formigó o construcció, per la qual cosa no són adients per a entorns agressius.
  • No és ignífuga, per tant no s’hi poden emmagatzemar productes inflamables, i caldrà ignifugar-la en funció de l’activitat que s’hi desenvolupi.

Així doncs, tant les naus prefabricades de formigó com les metàl·liques són una alternativa rendible i ràpida a les naus de construcció d’obra, en funció del tipus d’activitat que hi vulguem desenvolupar. A més, es poden aïllar amb diferents materials, per tant són una opció eficient a nivell de consum energètic.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings