Your search results

Què ens diu l’estat actual de l’emprenedoria a Catalunya?

L’emprenedoria ha estat sempre un dels trets diferencials de Catalunya, i un bon indicador de l’estat de salut econòmic i de competitivitat empresarial de qualsevol zona. És cert que sovint durant èpoques de crisi s’incrementen les xifres d’emprenedoria com a autoocupació, i que moltes d’aquestes empreses unipersonals o microempreses no es consoliden, però la creació d’empreses és alhora necessària perquè el teixit productiu es regeneri i creixi.

Segons l’Idescat, al juny 2021 la creació d’empreses a Catalunya va augmentar un 29,3% en termes interanuals, però cal tenir en compte que el 2020 va ser un any anòmal pel que fa a la situació econòmica i social, i per tant poc vàlid a efectes comparatius. Per altra banda, a l’agost del 2022 la creació d’empreses va disminuir al juny un 19,7%, i a l’agost ja havia encadenat cinc mesos consecutius de retrocessos interanuals. En general, podem dir que els efectes de la pandèmia encara es noten i Catalunya no recupera el creixement previ del 2019.

Però tot i que aquestes xifres poden no semblar massa encoratjadores, el fet és que la salut emprenedora a Catalunya és millor que a altres llocs del territori nacional. Quin és el seu estat actual?

Estat de l’emprenedoria a Catalunya 2022

L’informe anual del Global Entrepreneurship Monitor «Informe executiu Catalunya 2021-2022» proporciona dades recents i una bona perspectiva sobre l’estat de l’emprenedoria i la creació d’empreses a Catalunya.

El primer factor positiu que cal destacar és que a Catalunya els emprenedors en fase inicial dedicats a activitats industrials i a serveis a empreses tenen més pes que la mitjana dels països d’alts ingressos, un 35% respecte d’un 29%, i en detriment de les empreses de serveis al consumidor. Això és rellevant perquè al sector transformador i de serveis a empreses sol haver-hi més inversió, i més potencial de creixement i internacionalització.

Per altra banda, el percentatge de nous negocis catalans en fase inicial que opera en sectors de nivell tecnològic es considera mitjà-alt, amb un 9,3%, una xifra superior a la mitjana de les economies d’alts ingressos.

Per contra, les dades d’expectatives de creixement d’ocupació (més de 5 empleats d’aquí a cinc anys) i en l’orientació internacional queden per sota de la mitjana, per tant encara queda marge per millorar.

Catalunya, un entorn favorable per a l’emprenedoria

Però aquestes dades no sorgeixen del no-res: hi ha un rerefons que ens ajuda a entendre per què, en un context econòmic i social com l’actual, Catalunya aconsegueix mantenir una bona salut emprenedora.

D’acord amb l’estudi del GEM, les condicions per emprendre a Catalunya són molt favorables. Quins són els factors que millor es valoren a l’hora d’emprendre?

  • Existència i accés a infraestructura física i de serveis: com ara carreteres, aeroports i altres sistemes de comunicació; cost i accés dels serveis bàsics i de telecomunicacions.
  • Existència i accés a infraestructura comercial i professional: existència de proveïdors, consultors; assessorament legal, laboral, comptable i fiscal; serveis financers i bancaris…
  • Cultura emprenedora: la societat té un enfocament emprenedor a través del seu comportament, creences, llenguatge i costums, que encoratja les persones emprenedores, demostrant acceptació, suport i alta consideració per la seva activitat.
  • Programes públics: ajudes a la creació i creixement de noves empreses; parcs científics i incubadores; programes de foment de la creació i creixement de les noves empreses.
  • Educació i formació emprenedora en l’etapa postescolar: inclusió de temes i habilitats d’emprenedoria en programes de formació.

Com hem comentat, tot aquest rerefons ha contribuït a fer que l’emprenedoria hagi conservat una bona salut tot i el context econòmic i social dels darrers gairebé tres anys. I en què es tradueix això? L’emprenedoria és una part molt significativa del teixit empresarial de Catalunya, i per tant en part responsable de la recuperació de les xifres econòmiques: durant el 2020, a causa de la pandèmia, el PIB de Catalunya va caure un 11,5%, però al 2021 l’economia catalana va créixer un 5,8%, un creixement cinc dècimes superior a la mitjana de la Unió Europea (5,3%) i set respecte d’Espanya (5,1%).

L’activitat emprenedora i el seu bon estat han estat doncs un dels factors per a la recuperació econòmica, i ens indiquen alhora que les perspectives, si res significatiu no canvia en l’escenari social i econòmic, són encoratjadores de cara al proper any. Una bona notícia per tancar un any que, un cop més, ha estat ple d’incerteses i daltabaixos.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings