Your search results

Climatització de naus industrials: què hem de tenir en compte?

En els darrers anys, les empreses han mostrat un creixent interès per sistemes de climatització més eficients i sostenibles. Hi ha dos factors que han influït en aquest canvi d’escenari: per una banda, cada cop hi ha més preocupació i conscienciació de l’impacte d’aquests sistemes en el medi ambient; i per una altra s’ha demostrat que la millora de les condicions de treball, com per exemple la temperatura ambiental, és essencial per a la productivitat i la retenció del talent. Per aquest motiu, ara no només grans empreses, sinó petites i mitjanes, cerquen i inverteixen en sistemes de climatització més avançats.

Però el fet de mantenir una temperatura adequada a les empreses sol ser complicat, ja sigui amb la calefacció a l’hivern o l’aire condicionat a l’estiu. Per a les persones, costa de trobar una temperatura amb què tothom se senti bé, i per a les empreses sol suposar un increment de la despesa energètica, sovint força elevat. I si parlem de naus industrials, aleshores la climatització esdevé tot un repte.

Les naus industrials són en general espais molt més grans, oberts i diàfans. Per tant, és més difícil assolir-hi una temperatura òptima i mantenir-la. Però a més, hi ha altres factors que influeixen en les necessitats de climatització per a una nau industrial:

  1. Quina temperatura necessitem a la nau: ha de ser homogènia a tots els espais?, o hi ha zones que requereixen una temperatura més freda perquè, per exemple, s’hi tracten o processen aliments?
  2. Zones amb càrregues tèrmiques: és a dir, si hi ha zones amb instal·lacions o maquinària que emeten calor, i per tant fan augmentar la temperatura ambiental.
  3. La mobilitat de les persones: cal tenir en compte si els treballadors estan en constant moviment o duen a terme força activitat física, o bé estan quiets en una línia de producció o asseguts a oficines. Una temperatura adequada ens ajuda a reduir l’estrès tèrmic i augmenta la productivitat.
  4. Estructura de la nau: en funció de com estigui construïda i compartimentada la nau, les necessitats de climatització seran diferents. Per exemple, si hi ha moltes separacions o zones aïllades, o bé si és un espai únic diàfan, sense cap estructura que trenqui la circulació de l’aire fred o calent.
  5. Aïllament de la nau: aquest és un aspecte essencial a l’hora de definir les necessitats de climatització. De fet, és més recomanable invertir en un bon aïllament i un sistema de climatització adequat, que no en un potentíssim equip per a una nau mal aïllada, ja que la despesa energètica serà sempre molt elevada i, malgrat tot, no aconseguirem mai una temperatura correcta i constant.
  6. Temperatura exterior: les condicions climàtiques exteriors també són rellevants, ja que condicionaran la temperatura interior. Hem de tenir en compte si la nau es troba ubicada en una zona d’altes o baixes temperatures, si els canvis de temperatura són progressius o hi ha canvis bruscos, i si es troba molt aïllada o està envoltada d’altres naus o immobles.

A partir d’aquí, ens podem fer una idea de quina potència necessitarem, o bé si cal combinar diferents tipus de climatització segons la zona de la nau. Per exemple, si cal refredar zones on hi hagi una elevada càrrega tèrmica podem optar per sistemes de climatització adiabàtics, que refreden l’aire de forma ecològica i alhora econòmica, i col·locar focus de calor en punts estratègics, ja siguin calderes industrials, aerotermos…

Altres factors importants a tenir en compte són la ventilació, cal tenir un sistema de climatització que ens garanteixi una bona qualitat de l’aire; i el consum del sistema, val la pena optar sempre per sistemes de baix consum i alta eficiència energètica, ja que encara que la inversió inicial pugui ser més elevada, l’amortitzarem tant en cost de subministrament com en productivitat i eficiència de la plantilla.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings