Your search results

Tendències del mercat immobiliari a Europa 2019

Ja fa un temps que el mercat immobiliari es troba en una fase de lenta recuperació i estabilització. Però, amb tots els canvis polítics, econòmics i socials, un dels principals dubtes per a aquest any que encarem és si es mantindrà aquesta tendència positiva o es veurà afectada negativament.

L’informe Emerging Trends in Real Estate, Europe 2019, elaborat per PwC i l’Urban Land Institute, aporta una mica de llum sobre les principals tendències que marcaran el mercat aquest any 2019.

1. HI HAURÀ POCS ACTIUS PRIME I DE QUALITAT

Aquest és un factor que ja fa temps que afecta el mercat immobiliari industrial català. Al 2017 ja apuntàvem que començaven a escassejar les naus industrials en bones condicions, i les que quedaven disponibles eren la majoria molt velles o completament obsoletes.

Si mirem les tendències europees per al 2019, a l’informe esmentat el 68% de directius enquestats es mostra «preocupat» o «molt preocupat» per la falta d’actius de qualitat, i el 70% considera que els que hi ha disponibles estan sobrevalorats. Això repercutirà en un fort increment dels preus, ja que sí que hi ha un marcat augment de la demanda, però no d’oferta viable.

2. CANVI EN L’ESCENARI ECONÒMIC

A finals del 2018 el Banc Central Europeu finalitzava el seu programa d’incentius de 2,5 trilions d’euros, amb la condició de mantenir els tipus bàsics a mínims històrics fins a mitjans de 2019. Això es pot traduir en una potencial pujada dels tipus d’interès a la segona meitat de l’any, tot i que la sensació generalitzada és que l’augment serà moderat i es podrà absorbir sense problemes amb l’increment de les rendes.

Així, els inversors segueixen confiant en el mercat immobiliari europeu i en unes bones expectatives de rendibilitat per als propers dotze mesos. Aquí hem de tenir en compte també un canvi d’enfocament que es palesa a l’informe: els inversors ja no busquen rendiments excepcionals, sinó seguretat, és a dir, uns ingressos més estables i regulars.

Al mercat immobiliari industrial això es pot traduir en fórmules d’inversió més beneficioses per a les empreses que opten per la inversió com a via de finançament.

3. PREOCUPACIÓ PER LA INESTABILITAT POLÍTICA

A nivell europeu hi ha una certa preocupació pels efectes del Brexit, i en un segon terme per l’augment de les tensions comercials entre la Xina i els EUA. Segons l’informe, el 69% de persones entrevistades admet estar “preocupada” o “molt preocupada” pel Brexit.

A nivell local, la incertesa política a Catalunya ja ha demostrat que afecta molt poc a les inversions i la recuperació i estabilització del sector. Segons el balanç fet recentment pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, el darrer trimestre del 2018 es va tancar amb un creixement del 2,7% del PIB i una mitjana anual del 3%, a més d’increments en indicadors significatius com les exportacions i la despesa mitjana per turista. 

També s’hi va exposar que el mercat de les oficines i les naus logístiques viu un molt bon moment, «fins al punt que és dificilíssim trobar naus, no només a Barcelona, sinó també a la primera corona».

4. DIVERSIFICACIÓ DE LES INVERSIONS

Els inversors comencen a mirar cap a nous nínxols de mercat, especialment a aquells relacionats amb tendències socials i tecnològiques. Per exemple, els habitatges compartits, els centres de dades, logística i residències de la tercera edat o d’estudiants encapçalen la llista de segments.

És especialment remarcable l’interès pels centres logístics urbans o molt propers a zones urbanes, lligat a una creixent necessitat de disminuir els costos i els temps d’entrega dels e-commerce.

Tanmateix, tot i que sembla que hi ha hagut un lleuger descens de l’interès per invertir en industrial, aquest segment continua estant al lloc 15 de la llista, amb un 3,90 (només 0,5 punts per sota del primer), i es qualifica com a molt bo (per sobre de 3,5).

En resum, sembla que les perspectives són optimistes, i que el mercat, tant a nivell europeu com local, tendeix cada cop més a una estabilització que beneficia tant particulars com empreses i inversors.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings