Your search results

Les millors ubicacions per a una nau industrial

Un dels principals dubtes per a qualsevol empresa és on ubicar la seva nau industrial. En la decisió entren en joc diferents factors, tot i que alguns poden variar segons l’activitat que desenvolupa. A vegades ens podem trobar que hi ha factors que entren en conflicte, o que cal prioritzar un per sobre de l’altre. El cas més habitual sol ser el preu respecte de la proximitat o llunyania a determinats punts de transport o serveis.

Per exemple, a la primera corona —Barcelona i ubicacions properes—, hi ha força demanda d’empreses que necessiten estar a prop del port o l’aeroport, o bé requereixen de magatzems duaners per a operacions de cross-trade. Tanmateix, el preu per metre quadrat en aquesta zona és significativament més elevat que a la segona o tercera corones, i l’accés o sortida per carretera pot ser complicat en hores de gran afluència de trànsit.

Segons alguns estudis, és una zona molt demandada per empreses logístiques, per les connexions de transport i el ventall d’empreses que proporcionen serveis secundaris a la logística. Però, si tenim en compte el percentatge d’operacions de naus logístiques respecte del total d’operacions de compravenda i lloguer de naus industrials, veiem que el gruix de les operacions són empreses industrials de mida mitjana o gran, és a dir, les que tradicionalment conformen el teixit industrial a Catalunya, i aquestes no solen optar per naus ubicades a la capital o a zones molt properes.

Si analitzem l’històric d’operacions de Masachs Industrial, veiem que moltes es concentren a la segona corona, i en segon lloc a la tercera. La proximitat a les principals vies de comunicació continua sent un factor determinant, però tenen molt de pes d’altres com el preu per metre quadrat, els serveis i infraestructures per a la indústria de la localitat, i la possibilitat de contractar mà d’obra, qualificada o no, que resideixi a prop de l’empresa per evitar una excessiva rotació.

D’acord amb les dades d’operacions de Masachs al 2020, el Vallès Occidental ha estat una de les zones de més demanda, especialment poblacions com Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda, que ja compten amb una bona infraestructura industrial i estan ben comunicades.

En segon lloc, les empreses han optat per ubicacions al Bages, quan el factor més determinant ha estat el preu per metre quadrat. A més, aquesta zona ha impulsat en els darrers anys polítiques enfocades a promoure l’ocupació industrial, per la qual cosa estan esdevenint una destinació preferent per a molts sectors de la indústria productiva. Algunes àrees properes a la primera corona, com el Llobregat i el Besòs, han estat la tercera zona en demanda, especialment a nuclis com Esplugues o Sant Andreu de Llobregat.

Les empreses busquen una combinació de preu per metre quadrat, proximitat a principals vies de comunicació, i proximitat a una localitat que els proveeixi de serveis secundaris i personal, és a dir, que ja compti amb una certa infraestructura industrial. En aquest sentit, moltes poblacions de la segona i tercera corones compleixen aquests criteris. De fet, grans empreses logístiques també estan triant aquestes ubicacions en comptes de naus més properes a la capital, com per exemple el magatzem logístic d’Amazon a Sabadell.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings