Your search results

La crisi del transport marítim global: Què està passant?

Ja fa un temps que el transport global de mercaderies es troba col·lapsat, però els seus efectes es comencen a notar ara de forma més generalitzada, tant a la indústria com de cara al consumidor final. Escassegen matèries primeres i elements bàsics per a la indústria, com l’acer o els microxips, entre moltes altres coses. Per què està passant això i, potser el més important, quan es resoldrà?

Segons les conclusions del Review of Maritime Transport 2020, d’UNCTAD, el transport marítim suposa més del 80% del comerç de mercaderies global. Les tensions econòmiques i logístiques provocades per la pandèmia de COVID-19 han afectat greument aquest canal de transport, ja que s’ha produït un efecte acumulat.

L’augment de la demanda del consumidor final davant la situació d’incertesa ha provocat una baixada d’estoc de les empreses, que han incrementat també la seva demanda per no tenir ruptures d’estoc. Tot plegat ha saturat les infraestructures, tant la capacitat dels contenidors com la capacitat logística de ports d’arreu del món, especialment a la Xina i els EUA, i ha tensat les cadenes de subministrament. Aquesta falta de contenidors i la saturació de les principals infraestructures portuàries provoca alhora un augment de preus, que afecta a la indústria i que es trasllada, almenys en part, al consumidor final.

Perquè, si bé la pandèmia ha provocat per una banda un augment generalitzat de la demanda en molts sectors, per l’altra ha paralitzat la producció de determinats elements bàsics, com és el cas dels microxips. Amb la primera onada de COVID-19 una part important de l’activitat industrial es va paralitzar, entre ella la fabricació de microxips, mentre que augmentava precisament la demanda de dispositius mòbils i electrònica de consum que incorporen aquesta peça. Els estocs existents van suportar durant un temps aquesta tensió oferta-demanda, però els seus efectes s’estan palesant finalment a tota la indústria en què l’electrònica és una part del valor del producte.

A tot plegat cal sumar altres esdeveniments, com l’encallament de l’Ever Given al Canal de Suez a l’abril, que va aturar el tràfic de mercaderies durant una setmana en una de les principals vies fluvials mundials, o les pluges que han patits llocs com la Xina o Alemanya i que han afectat el transport ferroviari. Per exemple, les inundacions a la ciutat de Hagen han provocat endarreriments en l’enviament d’acer de l’empresa Thyssenkrupp.

Però potser la pregunta més decisiva és com i quan es resoldrà el problema. Alguns experts opinen que es tracta d’una situació puntual que es resoldrà durant la primera meitat del 2022. D’altres opinen que aquesta situació és un punt d’inflexió que forçarà un canvi en el model logístic actual. De fet, algunes empreses com Amazon o IKEA estan noliejant els seus propis vaixells per assortir la demanda. El més probable és que es tracti doncs d’una situació puntual, però que provocarà alguns canvis en logística que ens faran estar millor preparats per incidències futures.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings